Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

DOĞUM YERİ VE TARİH: Mardin / 01.01.1981

UZMANLIK ALANI: Kardiyoloji

YABANCI DİL: İngilizce/Almanca/Arapça

EĞİTİMİ: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

UZMANLIK EĞİTİMİ: Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

 • ATAKENT HASTANESİ (2021:-)
 • UZMANLAR HASTANESİ (2018-2021)
 • AKTİF HASTANESİ (2018-2021)
 • YALOVA DEVLET HASTANESİ (2015-2018)
 • ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (2011-2015)
 • ŞİŞLİ FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ (2006-2011)
 • TOKAT CEVDET AYKAN DEVLET HASTANESİ (2006-2006)
 • GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
 • KOMPLEKS KORONER GİRİŞİMLER
 • KALP PİLİ UYGULAMALARI
 • SOL ATRİYAL APENDİKS KAPATMA
 • KAROTİS ARTER GİRİŞİMLERİ
 • GİRİŞİMSEL İNME TEDAVİSİ
 • GİRİŞİMSEL SEREBROVASKÜLER İŞLEMLER
 • PERİFERİK ARTER VE VENÖZ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
 • MYOM EMBOLİZASYONU
 • PROSTAT EMBOLİZSASYONU
 • OKÜLT GİS KANAMASI EMBOLİZASYONU
 • PORT KATETER TAKILMASI
 • KALICI DİYALİZ KATETERİ TAKILMASI

AKADEMİK YAYINLAR:

1-The prevalence of coronary artery anomalies with coronary computed tomography.
Yeşilyurt H, Aksu U, Kalkan K, Topcu S, Aksakal E, Tanboğa İH, Sade R, Ulusoy FR, Kantarci A. Turk J Med Sci. 2017 Feb 27;47(1):188-193. doi: 10.3906/sag-1602-87. PMID: 28263488

2- The Risk of Atrial Fibrillation With Ivabradine Treatment: A Meta-analysis With Trial Sequential Analysis of More Than 40000 Patients.
Tanboğa İH, Topçu S, Aksakal E, Gulcu O, Aksakal E, Aksu U, Oduncu V, Ulusoy FR, Sevimli S, Kaymaz C. Clin Cardiol. 2016 Oct;39(10):615-620. doi: 10.1002/clc.22578. Epub 2016 Aug 11. PMID: 27511965

3-The relationship between elevated magnesium levels and coronary artery ectasia.
Yolcu M, Ipek E, Turkmen S, Ozen Y, Yildirim E, Sertcelik A, Ulusoy FR. Cardiovasc J Afr. 2016 Sep/Oct 23;27(5):294-298. doi: 10.5830/CVJA-2016-023. Epub 2016 Apr 21. PMID: 27123953

4-Efficacy of coronary fractional flow reserve using contrast medium compared to adenosine.
Topcu S, Tanboğa IH, Aksakal E, Aksu U, Gulcu O, Birdal O, Arısoy A, Kalaycı A, Ulusoy FR, Sevimli S. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2016;12(3):212-6. doi: 10.5114/aic.2016.61641. Epub 2016 Aug 19. PMID: 27625683

5-Coronary Artery Disease Risk Factors, Coronary Artery Calcification and Coronary Bypass Surgery.
Ulusoy FR, Yolcu M, Ipek E, Korkmaz AF, Gurler MY, Gulbaran M. J Clin Diagn Res. 2015 May;9(5):OC06-10. doi: 10.7860/JCDR/2015/12081.5989. Epub 2015 May 1. PMID: 26155507

6-The evaluation of the clinical utility of urocortin 1 and adrenomedullin versus proBNP in systolic heart failure.
Yıldırım E, Cengiz M, Yıldırım N, Aslan K, İpek E, Korkmaz AF, Ulusoy FR, Hatem E. Anatol J Cardiol. 2017 Mar;17(3):184-190. doi: 10.5152/akd.2014.5793. Epub 2014 Dec 25. PMID: 25868038

7-Surgical extraction of an embolized atrial septal defect occluder device into pulmonary artery after percutaneous closure.
Yolcu M, Kaygin MA, Ipek E, Ulusoy FR, Erkut B. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Apr;46(2):135-7. doi: 10.5090/kjtcs.2013.46.2.135. Epub 2013 Apr 9. PMID: 23614100

Sağlık Rehberi

Kalp Krizi

Kalp Krizi

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların tıkanması ile oluşur ve kalp hücrelerinin geri dönüşümsüz olarak ölmeleri ile sonuçlanır. Dünya genelinde, koroner arter hastalıkları (KAH) ölümün tek başına en sık nedenidir. Her…

Kalp Kapak Hastalıkları İhmal Edilmemeli

Kalp Kapak Hastalıkları İhmal Edilmemeli

Kalp kapakçıkları, kanın ileriye gönderilip geriye kaçmasına engel olan yapılardır. Bu yapının bozulması durumunda kalbe yük binmekte, dolayısıyla hem kalpte hem de kana ihtiyacı olan tüm organlarda sorunlar baş göstermektedir.…

Kalp Ritmindeki Bozukluk Önemsenmeli

Kalp Ritmindeki Bozukluk Önemsenmeli

Kalp kası, kalbin sağ kulakçığında bulunan hücrelerin düzenli aralıklarla elektrik uyarısı vermesi sayesinde kasılır. Bu elektriğin kalp içinde yayılmasını sağlayan hatlar vardır. Bu mekanizmada oluşacak ufak bir anomali, kalp ritminin…

Karotis Arter Hastalığı

Karotis Arter Hastalığı

Karotis arteri (şah damarı) boyunun iki tarafında bulunan ve ana atardamardan beyne kan akımını sağlayan damardır. Bu damar kan pıhtısı veya yağ plağı ile daralabilir veya tamamen tıkanabilir. Bu durumun…

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)