tren

Sağlıklı Nefes Check-Up Paketi

Sağlıklı Nefes Check-Up Paketi

Doktor Muayeneleri

 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • Abdomen US, tüm
 • BT, Toraks
 • Elektrokardiyogram
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma)
 • Alanin AminoTransferaz (ALT) (Serum/Plazma)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol (Direkt)
 • Protein (Serum/Plazma)
 • TSH
 • Trigliserid (Serum/Plazma)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Sedimantasyon
 • Üre (Serum/Plazma)
 • Ürik asit (Serum/Plazma)
 • Serbest T4

27.05.2022, 14:16

ETİKETLER: