tren

Rutin Check-Up

Doktor Muayeneleri

 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • ALT
 • AST
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Hb A1C (Glikozile hemoglobin)
 • Akciger P.A. (Tek Yön )
 • Abdomen US ( Tüm)
 • Kreatinin
 • Hemogram ( Tam Kan
 • İDRAR MİKROSKOPİSİ
 • İdrar Tetkiki (Strip ile Otomatik )
 • TSH
 • Sedimentasyon
 • Vitamin B12
 • Glukoz ( AKŞ )
 • EKG

30.05.2022, 13:03

ETİKETLER: