Sağlığın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Check-up

Göğüs Cerrahisi Operasyonları

Minimal İnvaziv Cerrahi (VATS ve RATS)

Göğüs cerrahisi kategorisinde gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahiler, cerrahi sonrası iyileşme süresini artırmak ve cerrahi sonrası konforu artırmak (Ağrı, Solunum zorluğunu azaltmak vb.) amacıyla cilt yüzeyinde açılan çok küçük kesilerden kamera ve cerrahi enstrümanlar aracılığıyla uygulanan cerrahilerdir. Video aracılı (VATS) ve Robotik enstrüman (Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi) aracılı (RATS) olmak üzere iki çeşittir.

 

Minimal İnvaziv Özefajektomi

Yemek borusu (özefagus), boyundan (yutak) başlayarak mideye kadar göğüs boşluğunun arka kısmında uzanan ve gıdaların mideye ulaştırılmasından sorumlu organdır.

Yemek borusundan kaynaklanan kanserlerde yemek borusu cerrahi olarak çıkartılarak boyun (yutak) ile mide arasındaki bağlantı cerrahi olarak yeniden sağlanır. Bu sayede ağız yoluyla beslenme, cerrahi sonrası iyileşme döneminin ardından devam ettirilebilir.

 

Wedge Rezeksiyon

Akciğer dokusunun küçük bir kısmının çıkarıldığı cerrahi işlemdir. Akciğerde tespit edilen nodüllerin ve şüpheli kitlelerin tanısında kullanılır. Alınan dokuda kanser tespit edilmesi durumunda daha geniş kapsamlı cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

 

Lobektomi

Akciğerler, “Lob” olarak isimlendirilen anatomik bölgelerden oluşmaktadır. Sağ akciğer 3, sol akciğer ise 2 lobdan oluşmaktadır.

Akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinde kitlenin tespit edildiği lob ve etrafındaki lenf nodları çıkarılır. Cerrahi sonrası ek kanser tedavi (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi) kararına çıkarılan lenf nodlarında tümör hücresi tespit edilip edilmemesine göre karar verilir.

 

Pnömonektomi

Lobektomi ile tamamen çıkarılması mümkün olmayan, merkezî yerleşimli akciğer kitlelerinde akciğerin tümünün çıkarılması işlemidir. Hasta için ağır bir işlem olup ameliyat öncesinde hastaya kapsamlı tetkikler uygulanarak, tek akciğerle hayatına devam edip edemeyeceği belirlenir. Test sonuçlarında cerrahiye uyumsuzluk tespit edilirse hastaya diğer onkolojik tedaviler (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi) planlanır.

 

Timektomi

Timus, bağışıklık sisteminde rolü bulunan bir organdır. Göğüs boşluğunun ön kısmında, kalp ile iman tahtası (sternum) arasında yerleşmiştir. Çocukluk çağında bağışıklık sistemindeki aktif rolünü yetişkinlik döneminde zamanla kaybeder.

Timustan köken alan kitleler “Timoma” olarak isimlendirilmektedir.

Timusu ilgilendiren diğer bir hastalık ise otoimmün bir hastalık olan miyastenia gravis’ tir. Sinir- kas kavşağında gün içinde ilerleyici tarzda iletim yavaşlaması ile karakterize bir hastalıktır.

Timus kökenli kitleler ve miyastenia gravis hastalığı, timusun cerrahi olarak çıkarılması (timektomi) işleminden fayda görmektedirler.

Endobronşiyal Terapiler

Havayollarında meydana gelen tıkanma, kitle varlığı ve türünün teşhisi, havayolu duvarlarında zayıflık gibi durumların teşhiş ve tedavisi, göğüs cerrahi kliniği tarafından yürütülmektedir.

Hiperhidrozis Cerrahisi

Ter bezlerinde aşırı aktivasyon ile seyreden, kozmetik ve tıbbî problemlere neden aşırı terleme durumudur. Bu hastalığın tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

  • Aşırı terleme (Hiperhidroz) medikal tedavi yöntemleri – Botoks, akupunktur, hipnoterapi
  • Hiperhidroz kapalı ameliyatı – ETS sempatektomi

 

 

 

 

Güncellenme Tarihi: 3 Haz 2022, 13:57

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

 

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik