tren

Astım Alerji Check-Up

Doktor Muayeneleri

  • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

  • Solunum fonksiyon testleri
  • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
  • Deri prick testi (20 Adet)
  • İmmün kompleks IgE (Serum/Plazma)
  • Tam Kan Sayımı (Hemogram)

27.05.2022, 13:52

ETİKETLER: