Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Check-Up Paketleri

Vip Erkek Check-Up

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • LDH
 • ALP
 • Bilirubin (Total)
 • Kolesterol (Total)
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • CA 125
 • Kalsiyum
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Ürik Asit
 • PSA (Total)
 • PSA (Serbest)
 • CEA
 • AFP
 • TSH
 • B12 Vitamini
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • GGK (Gaitada Gizli Kan)
 • Mikroalbüminüri
 • Smear
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • EKO (Ekokardiyografi)
 • Efor Testi
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG
 • Kranial MR
 • Gastroskopi (50 Yaş Üstü – İsteğe Bağlı)
 • Kolonoskopi (50 Yaş Üstü – İsteğe Bağlı)

 

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)