tren

Tularemi (Tavşan Ateşi) Hastalığı Nasıl Bulaşıyor?

Tularemi hastalığı, Francisella tularensis adlı mikroorganizmanın neden olduğu ve kemirgenlerde (tavşan, fare, sincap vb.) öldürücü nitelikte olabilen bir hastalıktır. Genelde hayvanlara direkt temasla, onlar tarafından kirletilen suyu içmekle, av hayvanlarına ait etleri iyice pişirmeden tüketmekle ve hayvanlar tarafından kirletilen meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan yemekle  bulaşan bir hastalık olan tularemi, keneler vasıtasıyla da insana geçebilir.

Tularemi hızla ilerleyen ve ölümle seyreden bir tablo sergileyebilir. Kuluçka süresi yaklaşık 2-10 gün süren hastalık, alınan bakterinin sayısı ve giriş yeri ile vücudun bağışıklık gücüne göre değişik klinik şekillerde ortaya çıkmakla birlikte boğaz ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, sırt ağrısı, baş ağrısı, titreme ile yükselen ateş ve terleme ile ani başlar. Kas ağrıları, kusma ve karın ağrısı görülebilir. Hastalık etkeni olan mikroorganizma vücudun tüm bölgelerinde yerleşebilir. 6 klinik formu görülmekle birlikte ülkemizde en çok orofarenjeal denilen form görülür. Bu formda kaynak çoğunlukla kontamine su ya da besinlerdir. Ateş, boğaz ağrısı, eksüdatif farenjit, farenjeal ülserler ve boyun lenf nodlarında şişlik gözlenir. Antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen tonsillitlerde akla gelmelidir.

Tularemi hastalığı, zamanında uygulanan doğru teşhis ve tedavi ile etkin bir şekilde iyileştirilebilir. Bu nedenle hastalıktan ölüm oranı %1’lerdedir. Fakat zamanında müdahale edilmediğinde bazı formlarda ölüm %30 seviyelerindedir. Eğer lenf bezlerinde hastalık nedeniyle iltihap oluşmuşsa cerrahi müdahale gerekebilir. Tularemiden korunmak için içme ve kullanma sularının klorlanmalı, kaynağı belli olmayan ve kirlenmeye müsait yerlerdeki sular kesinlikle içilmemeli,  av hayvanlarını yüzerken ve etlerini parçalarken eldiven kullanılmalı, kenelerin vücuda tutunmalarını engelleyici önlemler alınmalıdır. Tularemi insandan insana bulaşmadığından hasta olan bir kişinin izolasyonu gerekmez

 

 

 

 

Güncellenme Tarihi:6 Haz 2022, 16:16

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

Doktora Danış