tren

Spor Sakatlanmalarına Dikkat Edin!

Spor yaralanmaları, genel olarak sportif aktiviteler sırasında kas iskelet sisteminde oluşan çeşitli hasarların ortak adıdır. Sıklıkla kas, tendon, bağlar ve kıkırdak gibi dokular yük altında kaldığından yaralanır. Travmalar ağırlaştığında kemikler ve iç organ yaralanmaları da görülmektedir. Isınmadan spor yapmak, bedeni aşırı zorlamak ve yorgunluk hali sakatlanma nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır. Bununla birlikte kas zayıflığı ve eklem kısıtlılığı gibi fiziksel eksiklikler, aşırı yüklenme, anatomik sorunlar, psikolojik faktörler, geçirilmiş ve tam tedavi edilmemiş yaralanmalar, yaş, cinsiyet, kötü ve yetersiz spor tekniği, yetersiz ve kötü antrenman, kötü malzeme kullanımı ile çevre ve hava şartlarına, zemin kurallara uymamak sakatlanmalara neden olan durumlardır.

Spor sakatlanmaları kas yorgunluğu, kas ağrısı, kas zorlanması (strain), parsiyel (kısmi) kas yırtığı, tam kas yırtılması, çatlak (fissür), distorsiyon (burkulma) ve kırık (fraktür) şeklinde gerçekleşir. Sportif yaralanmaların ilk müdahalesinde tercih edilen yöntem kanama, şişlik ve ağrıyı kontrol altında tutmak için uygulanan soğuk tedavidir. Bu uygulama ile yaralanan bölgedeki kan akımı azaltılarak kanama ve ağrıyı artıracak faktörlerin yaralanmaya göçü engellenir. Soğuk tedavisine yaralanmayı takiben başlanıp sonraki ilk 48-72 saat şişlik ve kanamaya ait işaretler kaybolana kadar devam edilmelidir. Soğuk uygulaması iki saatte bir, 20 dakikayı geçmemek kaydıyla buz torbaları ile uygulanabilir. Soğuk uygulanan alanda deri direkt temastan korunmalıdır. Bununla birlikte bandajlama uygulaması da yaralanmış bölgede erken dönemde dolaşımın, dolayısı ile hasarın az olmasına katkı sağlar.

 

 

 

Güncellenme Tarihi: 7 Haz 2022, 14:39

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

 

Doktora Danış