tren

Kanser Tedavisinde Tanı Yöntemleri

Kanserin belirti ve bulguları çok geniş bir listeyi içerdiği için birçok hastalıkla benzerlik göstermektedir. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda kanserin ekarte edilmesi önceliklidir.

Kanserin Olası Belirtileri: 

Aşırı kilo kaybı

Halsizlik

Öksürük

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Idrarda kan gelmesi

Dışkıda kan gelmesi

Vücudun herhangi bir yerinde ele gelen kitle/ şişlik

Ağızdan kan gelmesi durumu

Ishal veya kabızlık

Vajinal veya rektal kanama

Ateş

Karın ağrısı

 

Bu şikayetlerle başvuran hastalarda hekim öncelikle hastadan detaylı bir anamnez alır. Hastanın özgeçmişi ile birlikte alışkanlıkları, soygeçmişini sorgular.

Temel laboratuvar tetkiklerine ek olarak şüphelenilen kanser türüne yönelik özel kan tetkikleri ve temel görüntüleme yöntemleri yapılır.

Bu yöntemlerle bir kitlenin varlığı ekarte edilemez ya da varlığı belirlenirse ileri tetkik yöntemlerine başvurulur.

 

Kanser Tanısında Kullanılan Laboratuvar ve Görüntüleme Yöntemleri

Rutin kan tahlilleri ve tümör belirteçleri

İdrar tahlili

Dışkıda kan taraması (gaitada gizli kan)

Hormon düzeylerinin ölçümü

Ultrasonografi (USG)

Direk grafi görüntülemeleri (konvansiyonel röntgen)

Mamografi

Bilgisayarlı tomografi

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Nükleer görüntülemeler

Sintigrafi

PET CT

Gastroskopi

Kolonoskopi

Bronkoskopi

Histeroskopi

Biyopsi (patolojik ve imünohistokimyasal yöntemler)

 

 

 

Güncellenme Tarihi: 3 Haz 2022, 13:35

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

 

Doktora Danış