cagri-merkezi-icon.png

Onkoloji Kadın Check-Up Paketi

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Mammografi (Bilateral)
 • Meme US (Bilateral)
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma
 • CA 15-3 (Serum/Plazma)
 • CA 19-9 (Serum/Plazma)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
 • Servikal veya vajinal sitoloji
 • CA 125 (Serum/Plazma)

27.05.2022, 14:21

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)