cagri-merkezi-icon.png

Onkoloji Erkek Check-Up Paketi

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • CA 19-9 (Serum/Plazma)
 • CA 125 (Serum/Plazma)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
 • Prostat spesifik antijen (PSA), total
 • Prostat spesifik antijen (PSA), serbest
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Sedimantasyon
 • Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma)

 

27.05.2022, 14:10

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)