tren

Omuz Ağrılarının En Önemli Nedenlerinden Biri Rotator Cuff Yırtıkları

Omuzlarımız yapısı gereği vücudun en karmaşık eklemidir. Bu eklemde yer alan üst kol kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını saran adele-tendon yapıya ‘Rotator Cuff’ denir. Görevi omuz eklemini yerinde tutmak ve omzun dönüş hareketini yapmasına olanak sağlamaktır. Bu yapıda oluşan yırtıklar, omuz ağrılarının en sık yaşanan nedenidir. Gençlerde ve sporcularda ani bir travma ile oluşabileceği gibi kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde tekrardan dolayı da gerçekleşebilir.

Devamlı seyreden, özellikle geceleri oluşan tekrarlayıcı omuz ağrısı, kolu kaldırmaya çalışırken hissedilen kas güçsüzlüğü, omuz hareketleri sırasında duyulan tıkırtılar ve omuz hareketlerinde kısıtlık hastalığın en belirgin semptomlarıdır. Ellerini başlarından daha yukarı kaldırarak çalışmak zorunda olmak, yaşlanmaya bağlı dejenerasyon, rotator manşetin bulunduğu aralıkta daralma ve rotator manşetin zedelenmesi hastalık açısından risk oluşturur.

Rotator manşet yırtıkları tam ve tam olmayan (parsiyel) biçimde iki şekilde oluşabilir.  Parsiyel yırtıklar dinlenme, ilaç tedavisi, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri ile fizik tedavi ve lokal ilaç uygulaması ile büyük oranda iyileştirilebilir. Bu yöntemlere cevap vermeyen yırtıklarda ise cerrahi müdahale uygulamak gerekir. En sık uygulanan cerrahi müdahale şekli ‘Artroskopi’ yöntemidir. Yaklaşık 1 cm’lik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin kamera aracılığıyla monitöre aktarılması ve mini aletler ile ameliyatın gerçekleştirilmesi esasına dayanan bu yöntemle, aynı esnada tespit edilen diğer patolojilerin düzeltilmesi de mümkündür. Açık cerrahi yaklaşımı, yaralanmanın çok ciddi olduğu vakalarda uygulanır. Burada doku transferi, tendon grefti uygulamaları yapılabilmektedir.

 

 

 

Güncellenme Tarihi:9 Haz 2022, 11:37

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz

 

Doktora Danış