tren

Laboratuvar ve Testlerimiz

Anasayfa » Laboratuvar ve Testlerimiz

Rahatsızlıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesinde temel düzey, doğru tanının konulmasıdır. Atakent Sağlık Grubu Hastane ve Tıp Merkezlerinde kurulan ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda, uzman hekimler ve laborantlar ile araştırma ve analizler yürütülmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren laboratuvarlarda biyokimya, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, kadın doğum, seroloji ve diğer birçok alanda tanıya yönelik analizler yapılmaktadır.

 

Biyokimya Laboratuvarlarında Uygulanan Testler

 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Protein (Total)
 • LDL – Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserit
 • Albumin
 • Bilirubin (Total)
 • Bilirubin (Direkt)
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT (Gamma Glutamiltrasferaz)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz
 • Kreatinin Kinaz (CK) Total
 • Kreatinin Kinaz – MB (CK-MB)
 • Demir (Fe)
 • Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor (P)
 • Glikolize Hemoglabin (HbA1C)
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Lipaz
 • Ige ( Total)
 • OGTT 50
 • OGTT 75
 • OGTT 100 gr.
 • OGTT 75 gr .  (Gebelerde )

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Uygulanan Testler

 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Dışkıda Selafon Bant
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaitada Amip Antijeni
 • Gaitada Helikobakter Antijeni
 • Gaitada Parazit Aranması
 • Abse Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Plevra Sıvısı Kültürü
 • Periton Sıvısı Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • BOS Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Vücut Eklem Sıvısı Kültürü
 • Boyasız Mikroskopik İnceleme
 • Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT)
 • Kültür Ortamı
 • Seroloji Testleri
 • VDRL Card Testi
 • HBsAg Card Test
 • HCV Card Test
 • HIV Card Test
 • Kan Grubu Testi
 • rH Testi
 • Cross Match
 • Coombs, Indirect
 • Indirect Coombs, Titrematik

 

Hormon Testleri

 • Ferritin
 • Folik Asit
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin (PRL)
 • Estradiol (E2)
 • Beta Hcg
 • PSA
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • CEA – Karsinoembriyojenik Antijen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • Troponin
 • CA-125
 • CA-15-3
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Alfa- Feto Protein (AFP)

 

Hematoloji Testleri

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Protrombin Zamanı
 • APTT
 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • D-Dimer

 

Seroloji Testleri

 • Brucella Aglütinasyon (Rose Bengal)
 • Brucella Tüp Aglutinasyon (Wright Testi)
 • Salmonella Grup Aglütinasyon
 • Grubel Widal (Salmonella ag.)

Kadın Doğum Testleri

 • Down Sendromu İkili Tarama Testi (Birinci Trimester Tarama Testi)
 • Down Sendromu Üçlü Tarama Testi
 • Dörtlü Tarama Testi
 • Anti Toxoplazma IgG
 • Anti Toxoplazma IgM
 • Toxoplasma IgG Avidite
 • Anti Rubella IgG
 • Anti rubella IgM
 • Rubella IgG Avidite
 • Anti CMV IgG
 • Anti CMV IgM
 • CMV IgG Avidite
 • Protein Kantitatif (İdrarda)
 • Kreatinin, İdrar, Spot
 • Mikroalbümin, İdrar, Spot
 • Kreatinin, İdrar, Spot
 • Mikroalbümin, İdrar, Spot
 • Progesteron
 • Alfa- Feto Protein (AFP) + MOM
 • Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-SO4)
 • Antimüllerien Hormon
 • Varicella Zoster Virus (VZV) Ig G
 • Varicella Zoster Virus (VZV) Ig M
 • Kabakulak (mumps), IgG
 • Kabakulak (mumps), IgM
 • Kızamık lgG
 • Kızamık lgM
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Dihidrotestosteron(DHT)
 • Safra Asitleri
 • Lupus Tarama
 • Anti-Trombin 3
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein S-100 Aktivitesi

Enfeksiyon Hastalıkları Testleri

 • HBeAg
 • Anti Hbc IgG
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBe
 • HBV-DNA
 • HCV-RNA
 • HDV-RNA
 • Anti HDV
 • HCV Genotiplendirme
 • Anti HAV IgG
 • Anti HAV IgM
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes Simpleks tip 1 IgG
 • Herpes Simpleks tip 1 IgM
 • Herpes Simpleks tip 2 IgG
 • Herpes Simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgG
 • Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG

 

Diğer Testler

 • Serbest Testosteron
 • Total Testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Kortizol
 • Cyclic Citrullinated Peptide (CCP)
 • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
 • C Peptit
 • Büyüme Hormonu
 • Parathormon (PTH)
 • Tiroglobulin
 • Anti Tiroglobulin Antikor
 • Anti TPO
 • TSH Reseptor Bloke Edici Antikor (TRB)
 • Anti Nükleer Antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • Anti Düz Kas Antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Homosistein
 • HPLC ile Hemoglobin Elektroforezi
 • Anti-Asetilkolin Reseptör Antikoru (AChR)
 • Anti-İnsülin Antikor
 • Faktör 1 (Faktör I – fibrinojen)
 • Adacık Hücre (islet cell) Antikoru
 • Anti-Glütamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-Diüretik Hormon (ADH), Serum
 • Anti-Kardiolipin Antikoru (ACA) IgG
 • Anti-Kardiolipin Antikoru (ACA) IgM
 • Anti-Fosfolipid IgG
 • Anti-Fosfolipid IgM
 • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE – Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil Mandelik Asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 Saatlik İdrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 Saatlik İdrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 Saatlik İdrar
 • Renin
 • Aldosteron
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • Amip Antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia Trachomatis IgG
 • Çinko
 • Bakır, Serum
 • Kurşun
 • Civa
 • Selenyum
 • Adeonizim de Aminaz
 • Protein Elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Porfobilinojen
 • İdrarda Şeker Kromografisi
 • Aside Rezistan Bakteri
 • Drug Abuse Screening (Uyuşturucu tarama) Test, İdrar
 • Fenil Alanin Kantitatif
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan Taraması (Tandem MS)
 • Organik Asit Analizi (İdrarda)
 • Glukoz 6-fosfat Dehidrogenez (G-6-PD)
 • Piruvat Kinaz
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku Transglutaminaz Ig A
 • Doku Transglutaminaz Ig G
 • IgD Testi
 • IgG, Nefelometrik
 • IgA, Nefelometrik
 • IgM, Nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 Alt Grupları
 • IgG2 Alt Grupları
 • IgG3 Alt Grupları
 • IgG4 Alt Grupları
 • SPERMİYOGRAM
 • SPERM YIKAMA

 

Gastroenteroloji Testleri

 

 • Helikobacter pilori IgA (ELISA)
 • Helikobacter pilori IgG (ELISA)
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

 

İçerik bulunamadı.