tren

Kardiyoloji Check-Up Paketi

Doktor Muayeneleri

 • Kardiyoloji Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Kardiyovasküler stress test
 • Elektrokardiyogram
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Açlık kan şekeri  (Glukoz Açlık)
 • Alanin AminoTransferaz (ALT) (Serum/Plazma)
 • Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma)
 • HDL kolesterol
 • Glike hemoglobin (Hb A1c)
 • İnsülin, açlık
 • Kolesterol (Serum/Plazma)
 • Kreatinin (Serum/Plazma)
 • LDL kolesterol (Direkt)
 • Potasyum (Serum/Plazma)
 • Serbest T4
 • Sodyum (Serum/Plazma)
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Trigliserid (Serum/Plazma)
 • TSH
 • Ürik asit (Serum/Plazma)
 • Vitamin B12

27.05.2022, 14:05

ETİKETLER: