tren

Kalite Politikası

Anasayfa » Kalite Politikası

Hastalarımız İçin:

– Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.
– Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak.
– Hastalarımız için en ekonomik en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak.
– Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.
– Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak.
– Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.
– Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.
– Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

Çalışanlarımız İçin:

– Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.
– Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak.
– Güçlü bir gelecek odağı yaratmak.
– Hedeflerimizi çalışanlarımızın yüreklerine nakşetmek.
– Onları onurlandırmak.
– Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.

Hastanemiz İçin:

– Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.
– Seçkin bir personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.
– Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.
– Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek.
– Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek.
– Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.
– Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak.
– Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.