cagri-merkezi-icon.png

Kadın VIP Check-Up (+40)

Doktor Muayeneleri
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Ürik Asit
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Sedimentasyon
 • Glukoz ( AKŞ )
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin B12
 • Hb A1C (Glikozile hemoglobin)
 • CRP
 • Hbs AG
 • Demir
 • HDL Kolesterol
 • Meme US ( Bileteral )
 • Abdomen US ( Tüm)
 • İdrar Tetkiki (Strip ile Otomatik )
 • Ekokardiyografi
 • İdrar Mikroskopisi
 • Hemogram ( Tam Kan )
 • CEA ( Karsinoembriyonik Antijen )
 • AFP (Alfa Fetoprotein)
 • Gaitada gizli kan
 • Akciger P.A. (Tek Yön )
 • Smear (Sıvı Bazlı Sitoloji)
 • EKG
 • Mammografi
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CA 125

 

27.05.2022, 16:35

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)