cagri-merkezi-icon.png

Kadın Check-Up

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • Bilirubin (Total)
 • Kolesterol (Total)
 • Triglierit
 • HDL
 • LDL
 • CRP
 • CA 125
 • CA 15-3
 • Sodyum
 • Potasyum
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • TSH
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • GGK (Gaitada Gizli Kan)
 • Smear Testi
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • EKO (Ekokardiyografi)
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG İnceleme
 • Meme USG İnceleme

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)