tren

Görüntüleme Ünitelerimiz

Anasayfa » Hastaneler » Yalova Özel Atakent Hastanesi » Görüntüleme Ünitelerimiz

Hastalıkların tanı ve tedavisinde vücudun üzerinde ilgili bölgenin detaylı olarak görülüp incelenmesi oldukça önemlidir. Görüntüleme Ünitemiz, doğru teşhis için çağdaş tıp teknolojisinin güncel cihaz donanımı ve konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Görüntüleme Ünitelerimizde Sunulan Hizmetlerimiz:

 • Nöroradylojik Görüntüleme
 • Abdominal Radyoloji
 • Manyetik Rezonans Görüntleme
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Ultrasonografik Görüntüleme
 • Doppler USG
 • Mammografi – Meme USG
 • Röntgen
 • İnce ve Kalın İğne Biyopsi
 • Meme Biyopsisi
 • Tiroid Biyopsisi
 • Meme İşaretleme
 • Karaciğer ve Akciğer Biyopsisi
 • Apse Drenajları
 • Parasentez – Torasentez (Görüntüleme Eşliğinde Akciğer ve Karından Sıvı Boşaltma)
 • Penil Doppler USG

Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

Anestezi Eşliğinde Ağrısız Uygulanan Girişimsel Radyoloji İşlemleri

 • Penil Doppler US İşlemi
 • Tiroid Biyopsisi
 • İnce İğne Aspirasyonu
 • Lenf Nodu Biyopsisi
 • Karaciğer Biyopsisi (Tru-Cut Biyopsisi)
 • Meme Biyopsisi (Tru-Cut Biyopsisi)
 • Meme İşaretleme
 • Meme Klips Yerleştirme
 • Meme Kist Aspirasyonu
 • Apse Drenaj İşlemi
 • Parasentez Drenaj İşlemi
 • Parasentez (Karından Sıvı Alma İşlemi)
 • Torasentez (Akciğerden Sıvı Alma İşlemi)
 • Tomografi Eşliğinde Akciğer Biyopsisi
 • Perkütan Nefrostomi Katateri İşlemi
 • Perkütan Apse – Ampiyem – Asit Drenajı