tren

Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa » Hastaneler » Atakent Cihan Hastanesi » Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi KVKK Aydınlatma Metni

Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi KVKK Aydınlatma Metni

 

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (*Hastane) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunun öneminin farkındayız ve bu bilinçle hastane olarak hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla hastane olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde: aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve hastanemizin işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, hastanemizde tedavi görmeniz halinde tutulan kayıtlar, Hastanemiz ile ilişiğinizin bulunması nedeniyle muhasebe kayıtlarının tutulması, bu kayıtların hastane içi birimlerde kullanılması ve gerekli sağlık tetkikleri ile idari anlamda bilgi verilmek ile sorumlu olunan kurumlar ile paylaşılması (SGK, Özel Sigortalar. Vergi Dairesi vb. gibi), ilgili konularda geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır. Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen veriler için Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Hastanemizin mevcut veri sorumlusu Sertan Kırçıl olup bilgilerinizi alan kişileri veri temsilcisi olarak atamıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte verilen hizmetleri sebebiyle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, hastane tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla da işlenebilecektir;

 

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, ana-baba adınız, cinsiyetiniz, kan grubu, mesleği, bakanlıkça zorunlu kılınması nedeni ile avuç içi ve parmak izi okuma bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, eğitim durumunuz, anne-baba telefon numarası, teslim alınan ilaç bilgisi, gebelik durumu ve gebelik ile alakalı sorunlar, hastanın yasal temsilcisinin ad-soyadı bilgileri, ön tıbbı tanı çıkış tarihi, Yükümlü TC bilgisi, YUPASS Numaranız, uyruğunuz, imzanız, kimlik fotokopiniz, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, yine acil durumlarda, refakat süreçlerinde iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileriniz; banka hesap numarası, ödeme ve faturalama bilgileriniz, banka ıban numaranız gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, işe giriş tarihiniz, Özel Sigortalı iseniz; poliçe numaranız, poliçe başlangıç bitiş tarihiniz, kurum sicil numaranız, İmzanız,  internet sistemlerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz, Tedavi yapılabilmesi için gerekmesi halinde; önceden kullanmış olduğunuz ilaç bilginiz, medikal özgeçmiş, yeni doğan açısından anne baba adres- anne baba medeni durum-anne baba doğum tarihi-anne baba çocuk bilgisi-anne baba mesleği-anne baba akraba evliliği durumu-annenin yeni gebelik durumu-annenin gebeliğinde yaşadığı sağlık sorunları-hastanın doğumu ile alakalı medikal bilgiler- bulunduğu servis odası-saç rengi-göz rengi-benlerin durumu- , kronik hastalık bilgileriniz, bağışıklık-aşı bilgileriniz, tıbbı anamnez bilgileriniz, engellilik bilgileriniz, hastane raporları, iş kazası geçmişi, sigara ve alkol kullanma bilgileri, tansiyon nabız bilgileri, değer, tahlil ve analiz sonuçları,  medikal soy geçmiş, acil durumlarda ulaşılacak akraba yakın arkadaş bilgileri(ad-soyadı, adres telefon vb gibi bilgiler), yatış bilgileri(yatış tarihi, çıkış tarihi), hasta dosyası protokol numarası, tıbbi tanı bilgileri, ilgili kişinin çocuk olması halinde yasal temsilcisinin; adı- soyadı-imzası-kimlik numarası, geçmiş iş deneyimi bilgileriniz, halkla ilişkiler hizmetleri ile alakalı resim, video, unvan bilgileriniz, Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz, web siteniz ve mobil uygulamanızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileriniz, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz, ayrıca hastane içi reklam, tanıtım çekimlerinde çıkmanız halinde görüntü bilgileriniz, hastane içi kamera kayıtlarındaki umumi(halka açık) bölgelerdeki kamera görüntüleriniz, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları bilgileri alınacaktır

 

Ayrıca, Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizde bulunan iletişim form ve e posta numaralarını, hastanemizde doldurduğunuz bilgi formlarını kullandığınızda, hastanemizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme, geliştirme ve özlük süreçlerini korunması, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; satış pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; Hastanemizin bünyesinde yer aldığı Akkurt Grup Bünyesindeki Bağlı ortaklık ve iştiraklerin prensip ve politikalarına uyum sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir. Bunun yanı sıra tarafımıza vermiş olduğunuz telefon numarasından mesaj olarak gönderilmek kaydı ile gönderilecek telefon numarası veya mail adresi veya bilgisini aktardığınız ve bize kimlik ibraz eden kişilere bu bilgiler paylaşılabilecektir. Bu paylaşımdan kaynaklanabilecek hiçbir zarardan hastanemiz sorumlu olmayıp tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Bu bilgilerin (genel nitelikli kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin) paylaşılmasına muvafakat vermiş olup tüm sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız.

 

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel Verilerim ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin” Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümleri ele alınarak saklanacağı konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız

dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat

sigortası ve benzeri), İşverenleriniz aracı sağlık kuruluşları, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, ürün veya hizmet aldığımız aracı

firmalara, kişilere, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara; 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS), Özel Hastaneler Yönetmeliği, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal

mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş., Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, mali müşavirler, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ile paylaşılabilecektir.

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir

 

 

 

 1.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Hastanemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede;

refakatçi taahhütnamesi, özel hasta taahhütnamesi, SGK yatan hasta taahhütnamesi vb. taahhütnameler, Hastan onam ve rıza

formları, kapalı devre görüntü sistemleri, kayıt formları, talep/şikayet/iletişim formları, çağrı merkezi ve web sitemiz gibi kanallar

aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yurtiçi/yurtdışı iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî

kurumlar, diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere Hastanemiz dışından da elde edilebilecek şekilde fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde

veya dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin akdi ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar, hastanemiz hizmetlerimiz, yenilik ve kampanyalarımızla ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde kullanılmak gibi amaçlarla işlenebilecektir. Bu amaçlarla kişisel verileriniz kaydedilebilir sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

 

 1.  Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize

iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Hastanemiz tarafından belirlenen

tarifedeki ücret alınacaktır. İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 

 1. POLİTİKA’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR

 

Kanun’un 28. Maddesi uyarınca öngörüldüğü üzere, Kanun’un uygulanmayacağı aşağıdaki hallerde, işbu Politika da uygulanmayacaktır:

 

 

Yukarıdakiler dışında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen Kişisel Veriler de bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu çerçevede, Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. nezdinde herhangi bir veri kayıt sisteminde yer almayan tüm veriler bakımından Kanun ve işbu Politika uygulanmayacaktır. Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin söz konusu veriler ile ilgili sorumluluğu T.C. Anayasası ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile sınırlı olacaktır. Ayrıca Özel Atakent Sağlık Grubu bu Politika metnini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

 1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP YÖNTEMLERİ

 

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Hastanemize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Hastanemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Hastanemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.atakent.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kullanarak kocaeli@atakent.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da avukatınız veya noter aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz.

 1. KVKK MUVAFAKAT/BEYAN

Veri Sorumlusu: Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. Tic. A. Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu formda imzası bulunan ben çalışan adayı, iş ilişkisinin kurulması halinde işverene gerek talep üzerine gerekse de kendi ihtiyarımla iletebileceğim kişisel verilerimin (Örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; özlük dosyasında muhafaza edilen kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla veri işleyerek veri sorumlusu olan ve işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, işveren tarafından işlenebileceğini (Örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler), gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini, işverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, diğer yandan gerek iş başvuru formundaki verilerin gerekse de iş ilişkisinin kurulması halinde işverene ileteceğim diğer kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, işverenin işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu muvafakatnamenin/beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, mezhebim, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olmamak kaydıyla sağlık durumum, cinsel hayatım, işyerinde çalışmak ve çalışmaya devam etmek için zorunlu olmadığı sürece ceza mahkumiyetim ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ve genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerimi kapsamadığını, ancak özel nitelikli kişisel veriler konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen istisnaların uygulanabileceğini, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini (kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi), veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle (Yukarıda belirtilen Kanunun 11.maddesi)

 

 

“MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

Yukarıdaki haklarım konusunda aydınlatıldığımı,

(KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirket’imize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirket’imize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.atakent.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kocaeli@atakent.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak kocaeli@atakent.com üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz. İş ilişkisinin kurulması halinde ifa edeceğim işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiğim veya iş görme edimim sırasında vakıf olduğum ve şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla işverene, işverenin çalışanlarına, işverenin müşterilerine, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum çerçevesinde yayınlamış olduğu tüm politika ve prosedürlere uygun hareket edeceğimi, kişisel verilerimde meydana gelen değişiklikleri bildireceğimi; verilerimin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayacağımı ve işveren tarafından sorulmasa da açıklama yükümlülüğüm olan halleri bildireceğimi, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 1.  ŞİKAYET VE İLETİŞİM

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere karşı korunması sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.atakent.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Yenişehir Mah. Özden Sk. No:35 İzmit/KOCAELİ adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya kocaeli@atakent.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 

 1. SONUÇ VE SORUMLULUK

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kanun uyarınca tüm süreçlerini Kanun’a uygun şekilde yönetmek ve Kanun’un gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel veri korumasına ilişkin uluslararası genel ilkelere uyumlu süreçlerini iyileştirmektedir. Bu kapsamda, tüm iş birimlerine uygulanmak üzere hazırlanan işbu genel Politika uyarınca, Kişisel Verilerin Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenme esasları ile tüm iş birimlerini ve çalışanlarını bağlamaktadır.

 

Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, ayrıca tarafıma hastane ile ilgili bilgilendirme iletilerinin her türlü sözlü veya yazılı (sms, telefon, e-mail vs.) yollar ile gönderilmesine ve doktorumun tıbbi teşhis açısından ilgili sistemlerden kullandığım ilaçların bilgisine ulaşabilmesine, yazılı görsel ve dijital medyalarımın sosyal platformlarda yayınlanmasını AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.