tren

Erkek VIP Check-Up

Doktor Muayeneleri

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • Ürik Asit
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Sedimentasyon
 • Glukoz ( AKŞ )
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin B12
 • Hb A1C (Glikozile hemoglobin)
 • Demir
 • CRP
 • Hbs AG
 • Kreatinin
 • HDL Kolesterol
 • Abdomen US ( Tüm)
 • Ekokardiyografi
 • CA 19-9
 • İdrar Tetkiki (Strip ile Otomatik )
 • İdrar Mikroskopisi
 • Hemogram ( Tam Kan )
 • CEA ( Karsinoembriyonik Antijen )
 • AFP (Alfa Fetoprotein)
 • Gaitada gizli kan
 • Akciger P.A. (Tek Yön )
 • EKG
 • PSA Total
 • PSA Serbest

30.05.2022, 12:58

ETİKETLER: