cagri-merkezi-icon.png

Erkek Check-UP (+40 Yaş)

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Beslenme ve Diyet Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi

 

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Elektrokardiyogram
 • Kardiyovasküler stress test
 • Tiroid US
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Açlık kan şekeri  (Glukoz Açlık)
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Alanin AminoTransferaz (ALT) (Serum/Plazma)
 • Alkalen fosfataz (Serum/Plazma)
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma)
 • C reaktif protein (CRP)
 • Demir (Serum/Plazma)
 • Ferritin
 • Gaitada gizli kan aranması (otomatik cihaz ile)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma)
 • HBsAg (CARD test)
 • HDL kolesterol
 • Glike hemoglobin (Hb A1c)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Kalsiyum (Serum/Plazma)
 • ABO+Rh tayini (Forward gruplama)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
 • Kreatinin (Serum/Plazma)
 • LDL kolesterol (Direkt)
 • Potasyum (Serum/Plazma)
 • Sedimantasyon
 • Prostat spesifik antijen (PSA), serbest
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Sodyum (Serum/Plazma)
 • Kolesterol (Serum/Plazma)
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Prostat spesifik antijen (PSA), total
 • Trigliserid (Serum/Plazma)
 • TSH
 • Üre (Serum/Plazma)
 • Ürik asit (Serum/Plazma)
 • Vitamin B12

 

04.03.2022, 11:15

 

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)