cagri-merkezi-icon.png

Erkek Check-Up (+40 Yaş)

Doktor Muayeneleri
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • Bilirubin (Total)
 • Kolesterol (Total)
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • CRP
 • Sodyum
 • Potasyum
 • PSA (Total)
 • PSA (Serbest)
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Ürik Asit
 • CA 19-9
 • Tam idrar Tahlili (TİT)
 • GGK (Gaitada Gizli Kan)
 • Mikroalbüminüri
 • EKG (Elektrokardiyografi
 • EKO (Ekokardiyografi)
 • EforTesti
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG İnceleme

 

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)