cagri-merkezi-icon.png

Erişkinlerin De Aşılanması Gerekli

Önlenebilir olan enfeksiyon hastalıkları, tıbbi alanda yaşanan gelişmelerle büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Bu hastalıkların kontrolünde bağışıklamanın çok etkin bir rolü bulunmaktadır. Günümüzde tıp alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda aşıyla önlenebilir hastalıkların tedavisinde önemli aşamalar kaydedilmesi her yaştan insanı olumlu yönde etkilemiştir. Erişkin aşılanması (bağışıklama), erişkin yaşlarda bağışıklığın devamı için gerekli rapellerin yapılması, yaşlıların bağışıklanması, eşlik eden hastalığı olan risk grupları, seyahat sağlığı ile gebeler, sağlık çalışanları, damar içi ilaç kullanıcıları, homoseksüel erkekler ve kalabalık ortamda yaşayanlar gibi yüksek riskkli grupların aşılanması şeklinde sınıflandırılabilir.

Erişkinlerin tümü ‘tetenoz – difteri’ aşısını mutlaka yaptırmalıdır. ‘Boğmaca’ aşısını daha çok sağlık çalışanları ve bir yaşından küçük çocuklarla temas eden yetişkinlerin yaptırması önerilir. Kızamık ve kızamıkçık geçirmemiş veya öncesinde bu hastalıklara karşı aşılanmamış erişkinlerin ‘Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak (KKK)’ aşılarını yaptırması gerekir.  Başta sağlık çalışanları, immün düşkün hastalarla aynı evde yaşayanlar, doğurganlık çağında olup gebe olmayan kadınlar, çocuklarla sık temas edenler ve uluslar arası seyahat edenler olmak üzere suçiçeği geçirmemiş tüm erişkinlere ‘Varisella’ aşısı önerilir.

Bazı ülkelerde erkeklere de önerilen ‘İnsan Papillomavirüs’ aşısını 26 yaşında küçük bayanlar yaptırmalıdır. Grip, başta kalp hastaları olmak üzere toplumun ciddi kesimini etkilemektedir. Mevsimsel olarak uygulanacak  ‘Grip’ aşısı ile bu riskten büyük oranda kurtulmak mümkün. Yine belirli dönemde uygulanacak ‘Pnömokok’ aşısı ile zatürreden de korunabilirsiniz.  Asplenisi veya terminal kompleman kompenent eksikliği olanlara, askerlere ve endemik ülkelere seyahat edenlere ise ‘Meningokok’ aşısı önerilir. ‘Hepatit A ve B’ virüs aşıları özel gruplarda erişkinlere önerilmektedir.

 

 

 

 

Güncellenme Tarihi: 6 Haz 2022, 15:14

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının yaşama daha uygun bir şekilde kaydedilmesini…

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu…

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan moleküller (interlökinler)…

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik özelliğidir. Böylelikle kanda dolaşan şeker idrar…