Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

KURUMSAL

Haberler

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının yaşama daha uygun bir şekilde kaydedilmesini , aynı zamanda stres oluşturan uyaranlar karşısında bir duyarsızlaşma ortaya çıkararak kişinin gelecekte daha iyi bir işlevsellik gösterebilmesi için uygun tutum ve becerilerinin gelişmesini sağlar. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerinin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başlamıştır. Günümüzde EMDR, bir çok farklı terapi ekollerinden öğeleri içeren farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışıyor, Uygulayışı, İşleyişi Nasıldır?

EMDR terapisinde beynin adaptif bilgi işleme mekanizması kullanılır. Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsiz hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, sahne, ses, koku, gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Travmatik ya da kişiyi çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozulmaktadır. Beyin yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (hızlı göz hareketli uyku) sırasında işler. EMDR’de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir fizyolojik etkiyi, uyanıkken sağlayabildiği öngörülmektedir. Gözler sağa sola hareket ettirilerek beynin yarımkürelerine çift yönlü uyarım verilir. Aynı şekilde kulaklıkla ses, ellerle titreşim vererek de yapılabilmektedir.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açılarıyla kazanılan olumlu inançlar ve olumlu duygular, insanların kendilerine, ilişkilerine ve dünyaya bakış açısını olumlu yönde değiştirecek ve kişisel gelişimi destekleyecektir. Çocuklarda kullanımı ise genellikle dizlere ve omuzlara dokunularak yapılır.

EMDR Terapisi ve Travma İlişkisi

Travma kişinin ruhsal ve günlük yaşamı üzerinde olumsuz etkilere sahip olan her türlü olay olarak tanımlanabilir. Travmatik yaşantılar; deprem, sel gibi doğal afetler, trafik kazaları, hastalıklar, çocuklukta yaşanan ihmal ve istismar gibi büyük travmalar ya da çocuklukta yaşanan, kişiler tarafından rahatsız edici olarak yorumlanan ve kişinin baş etme becerilerinin
yetersiz kaldığı olaylar; okul travmaları, bağlanma sorunları gibi küçük travmalar olabilir. Travmanın niteliğinden çok kişinin bunu NASIL ALGILADIĞI önemlidir. Travmaya maruz kalanlar olay karşısında kendi kontrolleri dışında, çaresiz olduklarını hisseder ve sahip oldukları baş etme biçimlerini kullanamazlar ve bundan dolayı yaşadıkları olayları sağlıklı bir şekilde zihinlerinde kodlayamazlar. Böylelikle travma zihinde uygun olmayan bir şekilde depolanır ve işlevsel olmayan tepkilere yol açar Yeni yaşantılarımızda ,eski anı ağlarımızla bağlantılı olduğundan işlevsel olmayan bir biçimde depolanmış anı ile beslendiklerinde yeni yaşantıda uygunsuz bir biçimde depolanır Bu durum da kişinin günlük yaşamında bazı işlevsel bozukluklara neden olur. Biz EMDR terapisinde bu işlevsiz bir şekilde kodlanan anı ağlarımızı işlemlemeye başlayıp oradaki yarım kalan duygu, düşünce, beden duyumu gibi tekrardan zihnin yeni bağlantılar getirip pozitif ve işlevsel bir biçimde işlemesini sağlamaktır.

EMDR Terapisinin Kullanıldığı Alanlar

EMDR terapisi talep eden herkese uygulanabilir. Belirli bir yaş aralığı yoktur ve sadece çocuklarda uygulamalı eğitim almış terapistler çocuklara uygulanabilir. Çoğu psikosomatik veya psikolojik bozukluğun tedavisinde kullanılır. EMDR; ruhsal, zihinsel, duygusal ve ilişkisel sorunlara yol açan olumsuz yaşam deneyimlerini hedeflemektedir.

• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Depresyon
• Panik ataklar
• Yas
• Fobiler
• Yeme bozuklukları
• Stres azaltımı
• Baş ağrısı
• Kilo verme
• Uçak fobisi
• Bağımlılıklar
• Cinsel ve/veya fiziksel taciz
• Beden algısı bozuklukları
• Kişilik bozuklukları
• Performans geliştirme (örneğin spor, sahne sanatları ve buna benzer diğer performans gerektiren konularda)
• Performans kaygıları
• Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında.
• Özgüven eksikliği
• Şiddet, istismar, ihmal gibi erken dönem çocukluk travmaları
• Öfke sorunları
• Ölüm ve yas sorunları
• Sınav kaygısı

EMDR Terapisi Etkili Bir Yöntem Midir?

Hızlı ve etkili bir terapi yaklaşımıdır. Hızlı ve etkili bir terapi yaklaşımı olması nedeni ile son yıllarda tanınırlığı artmış bunun yanı sıra farklı protokoller ve araştırmalar sayesinde çalışma yelpazesi genişlemiştir.

EMDR Terapisi Bana Uygun Mu ?

EMDR terapisine hazır olup olmadığınızı veya bu terapi tekniğinin size uygun olup olmadığına terapistiniz karar verebilir. EMDR terapisini uygulayan terapist hazır olmadığınızı tahmin ederse, ilk birkaç seans sizi güçlendirebilir ve sizi EMDR terapisine hazırlayabilir.

EMDR Terapisi kaç seansta tamamlanır?

EMDR terapisi başvuru süresi danışandan danışana değişiklik gösterecektir. Süreç, danışanınbdeneyimine ve bu anı anlamasına bağlı olarak değişebilir. EMDR terapisi literatürde “kısa süreli tedavi” grubuna dahildir. EMDR terapisinin süresi, sorunun tipine, danışanın mevcut yaşam koşullarına, önceki travmanın sayısına ve etkisine bağlıdır. Bilginin her insan için kendi değerlerine ve deneyimlerine dayalı olarak kendine özgü bir şekilde işlenmesi de süreyi etkiler. Öncelikle EMDR terapisi yapanın, terapist-danışan ilişkisini çok iyi sağlamış olması gereklidir. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, eşlik eden başka psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal destek sistemleri belirler.

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek İçin Kullanılır Mı?

EMDR terapisi, geçmiş ve şimdiki travmaları duyarsızlaştırmayı amaçlar. EMDR tedavisinden sonra geçmiş travmatik anılar danışanı eskisi gibi rahatsız etmeyecektir. Bu nedenle insanlar EMDR terapisini acı veren anıların ortadan kaldırılması olarak tanımlarlar. EMDR terapisini anıları yok etmenin bir yolu olarak görmek doğru değil fakat geçmiş travmatik olayları yeniden işlememize yardımcı olan, olayların kişideki etkisini azaltan, farklı Bakış Açısı ve yaşanan olaya ilişkin görüşlerimizi değiştirebilir ve rahatsızlığımızı ortadan kaldırabilmektedir.

 

 

Güncellenme Tarihi: 1 Haz 2022, 16:49

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının yaşama daha uygun bir şekilde kaydedilmesini…

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu…

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan moleküller (interlökinler)…

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik özelliğidir. Böylelikle kanda dolaşan şeker idrar…