tren

Uzm. Dr. Timoti OLALEYE

ADI:
Uzm. Dr. Timoti OLALEYE
LOKASYON:
Özel Atakent Cihan Hastanesi
DOĞUM YERİ VE TARİH:
Nijerya / 1960
UZMANLIK ALANI:
Radyoloji
YABANCI DİL:
İngilizce
EĞİTİMİ :

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1992

UZMANLIK EĞİTİMİ :

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1997

İŞ DENEYİMİ :
 • Ankara Uhud Tıp Merkezi
 • Tokat Turhal Tıp Merkezi
 • Ankara Güven Hastanesi
 • Samsun Başoğlu Teşhis Merkezi
 • Uşak Özel Ceylin Hastanesi
 • Uşak Medical Park Hastanesi
 • Özel Öztan Hastanesi – Uşak
KURS, KONGRE VE SERTİFİKALAR:
-
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TANI VE TEDAVİLER :
 • Nöroradylojik Görüntüleme
 • Abdominal Radyoloji
 • Manyetik Rezonans Görüntleme
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Ultrasonografik Görüntüleme
 • Doppler USG
 • Mammografi – Meme USG
 • Röntgen
 • İnce ve Kalın İğne Biyopsi
 • Tiroid Biyopsisi
 • Apse Drenajları
 • Parasentez – Torasentez (Görüntüleme Eşliğinde Akciğer ve Karından Sıvı Boşaltma)
 • Penil Doppler USG

Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

Anestezi Eşliğinde Ağrısız Uygulanan Girişimsel Radyoloji İşlemleri

 • Penil Doppler US İşlemi
 • Tiroid Biyopsisi
 • İnce İğne Aspirasyonu
 • Lenf Nodu Biyopsisi
 • Meme Kist Aspirasyonu
 • Apse Drenaj İşlemi
 • Parasentez Drenaj İşlemi
 • Parasentez (Karından Sıvı Alma İşlemi)
 • Torasentez (Akciğerden Sıvı Alma İşlemi)
 • Perkütan Nefrostomi Katateri İşlemi
 • Perkütan Apse – Ampiyem – Asit Drenaj
 • Kontrastlı Çekimler

Kontrastlı Çekimler

 • Ozafagografi
 • OMD – Özafagus Mide Duodenu
 • Çift Kontrastlı Kolon Tetkiki
 • İnce Barsak Pasaj Tetkiki
 • İVP – Intravenöz Pyelografi
 • VCU – Voiding Sistoüretrografi
 • Fistulografi
 • HSG
TEZ:
-
AKADEMİK YAYINLAR:
-
MESLEKİ ÖDÜL / DERECE VE DENEYİMLER:
-
İDARİ ALANLAR:
-
KLİNİK ARAŞTIRMALAR:
-