tren

Uzm. Dr. Çağlar DENİZ

ADI:
Uzm. Dr. Çağlar DENİZ
LOKASYON:
Özel Atakent Cihan Hastanesi
DOĞUM YERİ VE TARİH:
Ankara / 1983
UZMANLIK ALANI:
Radyoloji
YABANCI DİL:
İngilizce
EĞİTİMİ :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

UZMANLIK EĞİTİMİ :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İŞ DENEYİMİ :
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
 • Zonguldak Ereğli Anadolu Hastanesi
 • VM Medical Park Kocaeli Hastanesi
KURS, KONGRE VE SERTİFİKALAR:
-
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TANI VE TEDAVİLER :
 • Nöroradylojik Görüntüleme
 • Abdominal Radyoloji
 • Manyetik Rezonans Görüntleme
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Ultrasonografik Görüntüleme
 • Doppler USG
 • Mammografi - Meme USG
 • Röntgen
 • İnce ve Kalın İğne Biyopsi
 • Meme Biyopsisi
 • Tiroid Biyopsisi
 • Meme İşaretleme
 • Karaciğer ve Akciğer Biyopsisi
 • Apse Drenajları
 • Parasentez - Torasentez (Görüntüleme Eşliğinde Akciğer ve Karından Sıvı Boşaltma)
 • Penil Doppler USG
TEZ:
-
AKADEMİK YAYINLAR:
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Yüksekkaya R, Çelikyay F, Yılmaz A, Deniz Ç, Gökçe E, Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi bulguları:iki olgu sunumu, Dicle tıp dergisi 2012;39(3):437-439
 2. Celikyay F, Yuksekkaya R, Inanir A, Deniz C. Multidetector computed tomography findings of the sternoclavicular joint in patients with rheumatoid arthritis. Clin Imaging. 2013 Nov-Dec;37(6):1104-8. Epub 2013 Aug 9.
 3. Celikyay ZR, Koner AE, Celikyay F, Denız C, Acu B, Firat MM. Frequency and imaging findings of variations in human aortic arch anatomy based on multidetector computed tomography data.Clin Imaging. 2013 Nov-Dec;37(6):1011-9. Epub 2013 Aug 9.
 1. Yüksekkaya R, Celikyay F, Yilmaz A, Arslan S, Inanir A, Inonu H, Deniz C. Pulmonary involvement in rheumatoid arthritis: multidetector computed tomography findings. Acta Radiol. 2013 Dec 1;54(10):1138-49. 2013 Jul 19.
 2. Cakmak B, Yıldızhan Cakmak F,Deniz Ç,Metin F. Z. A case of parapagus dıcephalus conjoined twins dıagnosed at 12th week of gestatıon Yeditepe Medical Journal 2013;7(28): 701-704
 3. Celikyay F, Yüksekkaya R, Deniz C.Inal S,Gokce E,Acu B Locations of lesser tuberosity cysts and their association with subscapularis, Supraspinatus, and long head of the biceps tendon disordersActa Radiologica 56 (12), 1494-1500
 4. Yüksekkaya R, Celikyay F, , Deniz C. Acu B Poland syndrome and renal cell cancer Clinical Cancer Investigation Journal 1 (2), 77
 5. Okan İ, Tali S, Özsoy Z, Deniz C. Acu B, Yenidoğan E,  Kayaoğlu H.A, Şahin M The development of pneumobilia after blunt trauma Turkish Journal of Surgery/Ulusal cerrahi dergisi 32 (3), 224
 6. R Yüksekkaya, F Celikyay, F Koc, Deniz C,E Gökçe, MM Firat, J Yüksek An Assessment of Flow-Mediated Dilatation in Behçet's Disease. Turkish Journal of Rheumatology 27 (3)
 7. Çoşğun İG,  Güven S, Deniz C Sol Hiler Kitle Görünümü Oluşturan İdiyopatik Pulmoner Arter Anevrizması. Respiratory Case Reports 4 (2)
 1. Y Çelikyay, Z Ruken, Deniz C, A Yılmaz, F Çelikyay, Önalan O Right Pulmonary Artery Interruption: A Case Report 2013/8/1Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 2. Çoşğun İG,  Güven S, Deniz C Sol Hiler Kitle Görünümü Oluşturan İdiyopatik Pulmoner Arter Anevrizması. Respiratory Case Reports 4 (2)

 

 

 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve  Bildiri Kitaplarında Yayımlanan Bildiriler

 1. Pınarbaşılı T, Acu B, Topaloğlu Aşçı S, Deniz Ç, Fırat M, Submandibüler bez yerleşimli dermoid kist: radyolojik bulgular Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009
 2. Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Beyhan M,, Bochdalek Hernisi İle Birliktelik Gösteren İskelet Anomalileri :Prenatal US Ve MRG Bulguları, Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 3. Okan i, Tali S, Özsoy Z, Deniz Ç, Acu B, Yenidoğan E, Kayaoğlu H, Şahin M Künt karın travması sonucu gelişen pnömobilia:olgu sunumu Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 16 Eylül 2011 p-205
 4. Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Sade R, Berat A,, Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Olgusu Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 5. Çelikyay F, Yüksekkaya R, Deniz Ç, Bronşial Atrezi Olgusunun Çok Kesitli Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları., Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 6. Yüksekkaya R, Çelikyay F, Deniz Ç, Önalan O,Yılmaz A, İzole Sağ Pulmoner Arter Agenezisi Olgusunun PA Akciğer Grafisi ve Pulmoner Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları., Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 7. Deniz Ç, Yüksekkaya R, Koç S, Beyhan M, Çelikyay F, ,Dental Enfeksiyon Sonrası Gelişen Nekrotizan Desenden Mediastinit Ve Mediasten Absesi Olgusunun BT Bulguları. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 8. Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Berat A, Fırat, M, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Arkus Aorta Varyasyonlarının Sıklığı. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 9. Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Tanatoforik Displazi: Prenatal US ve MRG Bulguları. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 10. Çoraklı M, Berat A, Deniz Ç, Sade R, Beyhan M,, Arnold Chiari- II ve Bochdalek Hernisi Birlikteliği: Prenatal US ve MRG Bulguları, Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 11. Deniz Ç, Yüksekkaya R, Koç F, Önalan O, Çelikyay F,Altunkaş A, Berat A,  Özbe K, Obez Olgularda Karotis İntima Media Kalınlığı Ve Brakial Arter Akım Aracılıklı Vazodilatasyonunun Değerlendirilmesi. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 12. Yüksekkaya R, Deniz Ç, Çelikyay F, Önalan O, Koç F, Altunkaş A, Berat A, Yüksek J,, Behçet Hastalarında Brakial Artelerde Akım Aracılıklı Vazodilatasyonunun Değerlendirilmesi. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010
 13. Deniz Ç, Acu B, Altunkaş A, Beyhan M, Çoraklı M, Gökçe E, Yüksekkaya R. Parsiyel ve komplet dorsal pankreatik agenezili olgularda BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 14. Sade R, Acu B, Deniz Ç, Gökçe E, Çelikyay F, Almus F. Kolonoskopi sonrası oluşan sessiz kolon perforasyonun BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 15. Sade R, Acu B, Deniz Ç, Almus F, Gökçe E, Yüksekkaya R. Situs ambigusun (Heterotaksi sendromu) BT ve MRG bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 16. Acu B, Sade R, Deniz Ç, Almus F, Gökçe E, Çelikyay F. Meckel divertikülü içeren strangüle inguinal herniye (Littre hernisi) bağlı gelişen intestinal obstrüksiyon : BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 17. Acu B,, Beyhan M, Çoraklı M, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E. Paraumblikal insizyonel herni içinde gelişen primer epiploik apendajit : BT bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 18. Acu B,, Deniz Ç, Sade R, Almus F, Çelikyay F, Gökçe E. Künt batın travması sonrası gelişen pnömobilia. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 19. Acu B, Çoraklı M, Deniz Ç, Beyhan M, Sade R, Almus F. Pankreatik lipom : US, BT ve MRG bulguları. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 20. Çoraklı M, Acu B, Deniz Ç, Gökçe E, Çelikyay F, Yüksekkaya R. Makrokistik tipte konjenital kistik adenoid malformasyonun prenatal US ve MRG bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 21. Çoraklı M, Acu B, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. İkizden ikize transfüzyon sendromu: Prenatal MRG bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 22. Beyhan M, Acu B, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. Korpus spongiozum paraüretral kisti: Olgu sunumu. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 23. Acu B, Çoraklı M, Deniz Ç, Sade R, Gökçe E, Çelikyay F. Antikoagülan kullanımı sırasında böbrek toplayıcı sistemde gelişen intramural hematom. 32 .Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 24. Çoraklı M, Acu B, Almus F, Gökçe E, Deniz Ç, Sade R. Chiari-III malformasyonu ve eşlik eden parsiyel korpus kallozum agenezisinin prenatal US ve MRG bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 25. Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Acu B, Pınarbaşı T. Meme ağrısı yakınması ile başvuran olguların ultrasonografi ve mamografi bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 26. Deniz Ç, Çelikyay F, Yüksekkaya R, Fırat MM, Acu B.Bronkojenik kist olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 27. Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Gökçe E, Almus F. "Rastlantısal olarak tanı konulan Poland Sendromu olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları" Ulusal Radyoloji Kongresi, P:1052, 28 Ekim-02 Kasım, Antalya, 2011. (Poster Sunum)
 28. Beyhan M, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Deniz Ç, Gökçe E. "Memede filloides tümörü olgusunun US ve MRG bulguları" Ulusal Radyoloji Kongresi, P:0738, 28 Ekim-02 Kasım, Antalya, 2011. (Poster Sunum)
 29. Çelikyay F, Yüksekkaya R, Deniz Ç, Acu B. Aberan sağ subklavian arteri mevcut olan subklavian arter stenozlu bolgunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 30. Deniz Ç, Yüksekkaya R, Çelikyay F, Acu B, Yılmaz A. Behçet hastalığı mevcut akciğer tutulumu olgusunun ÇKBT bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 31. Gökçe E, Deniz Ç, Acu B, Çelikyay R. Mediastinal Dev Lipom Olgusunun MRG bulguları. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Poster sunum)
 32. Çelikyay F, Yüksekkaya R, Acu B, Gökçe E, Deniz Ç, Fırat MM. Romatoid Artritli olgularda sternoklaviküler eklemin Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile değerlendirilmesi. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011 (Sözlü Sunum)
 33. Yüksekkaya R, Çelikyay F, Markoç F, Köseoğlu D, Okan İ, Yenidoğan E, Altunkaş A, Deniz Ç. Meme MR incelemelerinin bilgisayarlı destekli tanı (CAD) ile değerlendirilmesi. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. 2011(Sözlü Sunum)
 34. Deniz Ç, Çelikyay F , Yüksekkaya R , Acu B, Gökçe E, Patellada kistik- litik lezyon ile karışan varyasyonel dorsal patellar defekt olgusunun direk grafi , bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012
 35. Deniz Ç, Çelikyay F,Yüksekkaya R, Sade R,  Donat E, Kuadriceps yağ yastıkçığı sıkışma sendromu manyetik rezonans görüntüleme bulguları Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012
 36. Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüslerde 2B TOF MRV’de Saptanan Flow Gap Artefaktının 3B SPGR MRV ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
 37. Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüsler ile Majör Kortikal Ven Çaplarının 3B SPGR MRV ve 2B TOF MRV ile Değerlendirilmesi Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
 38. Deniz Ç,Gökçe E, Acu B,Kuyucu YE Dural Venöz Sinüs ve Kortikal Venlerdeki Araknoid Granülasyonlar ile İnternal Septaların 3B SPGR MRV ile Değerlendirilmesi Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (sözlü sunum).
 39. Gökçe E, Deniz Ç,Aktaş F Bilateral lakrimal gland tutlumu gösteren sarkoidozlu bir olgunun orbita MRG bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
 40. Deniz Ç,Gökçe E Unilateral izole rizomeli olgusunun obstetrik US bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
 41. Gökçe E, Deniz Ç,Aktaş F Olgu sunumu: Enfekte brakiyal kleft kistinin US ve MRG bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).
 42. Gökçe E, Deniz Çİntratestiküler varikoselli iki olgunun ultrasonografi bulguları 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013 (e poster).

 

 • Çevirdiği Kitaplar

 1. Probleme Dayalı Obstetrik Ultrasonografi (Dünya Tıp Kitap Evi 2013)
 2. Aile Hekimliğinde Aciller (Cerrahi Aciller - Acil Radyolojik Görüntüleme), Selen Yayıncılık, 2016.
MESLEKİ ÖDÜL / DERECE VE DENEYİMLER:
-
İDARİ ALANLAR:
-
KLİNİK ARAŞTIRMALAR:
-