tren

Doç. Dr. Necmettin PENBEGÜL

ADI:
Doç. Dr. Necmettin PENBEGÜL
LOKASYON:
Atakent Yalova
DOĞUM YERİ VE TARİH:
Malatya / 08.07.1977
UZMANLIK ALANI:
Üroloji Uzmanı
YABANCI DİL:
İngilizce
EĞİTİMİ :
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
UZMANLIK EĞİTİMİ :
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İŞ DENEYİMİ :
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Beytepe Asker Hastanesi
 • Tunceli Devlet Hastanesi
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Paracelsus-Krankenhaus Ruit Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Tübingen Klinik für Urologie / Stuttgart-Germany
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.
 • Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Kliniği
 • VM Medical Park Bursa Hastanesi
KURS, KONGRE VE SERTİFİKALAR:
-
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TANI VE TEDAVİLER :
 • Genel Üroloji
 • Endoüroloji
 • Böbrek Kanseri Cerrahisi
 • Laparoskopik Ürolojik Cerrahi
 • Laparoskopik Surrenal Cerrahisi
 • Üriner Sistem Taş Hastalıklarına Endoskopik Cerrahi
 • Anatomik Deformitelerde Böbrek Taşı Cerrahisi
 • Perkütan Nefrolitotomi (Microperc-Ultramini-Mini-Standart)
 • Çocuk (Pediatrik) Üriner Sistem Taş Cerrahisi
 • Girişimsel işlemler (Perkütan nefrostomi, Prostat biopsisi, v.s…),
TEZ:
-
AKADEMİK YAYINLAR:
-
MESLEKİ ÖDÜL / DERECE VE DENEYİMLER:
-
İDARİ ALANLAR:
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı
KLİNİK ARAŞTIRMALAR:
-