tren

Göğüs Cerrahisi

Anasayfa » Birimlerimiz » Göğüs Cerrahisi

Atakent Sağlık Grubu Göğüs Cerrahisi Bölümü, Yalova ve Kocaeli lokasyonlarındaki hastanelerimizde hizmet vermektedir.

Göğüs cerrahisi, yemek borusu, akciğerler, kalp ve göğüs içindeki diğer yapılardaki hastalık veya yaralanmaların neden olduğu durumların tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp alanıdır.

Daha fazla bilgi için: Alo Atakent 444 16 77

Göğüs Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Atakent Sağlık Grubu Göğüs Cerrahisi Polikliniğinde, hastalıkların tanı ve tedavisinde ileri teknoloji yöntemlerle girişimsel yaklaşımlar kullanılmaktadır. Tanı ve tedavi hizmeti verilen hastalıklar aşağıdaki gibidir.

Akciğer Ameliyatları (Kapalı ve Açık ameliyatlar)

Akciğer Kanseri Ameliyatı

Metastatik Akciğer Kanseri Ameliyatı

Akciğer Biyopsileri

Hacim Küçültücü Akciğer Ameliyatı

Bül ve Blep Eksizyonu

Bronşektazi, Kist, Hidatik, Tüberküloz ve Abse Ameliyatları

Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi (Kapalı ve Açık Ameliyatlar)

Malign ve Benign Tümör Ameliyatları

Timektomi

Mediastinotomi, Mediastinoskopi

Trakea Cerrahisi (Soluk borusu )

Trakea Darlık Ameliyatları

Malign ve Benign Trakea Tümörleri

Yabancı Cisim Çıkarılması

Fleksibl ve Rijid Bronkoskopi işlemleri

Stent Uygulamaları

Plevra (Akciğer Zarı) Hastalıkları

Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma) Ameliyatı

Plevral Sıvı Tedavisi

Plevra Biyopsileri (Torakoskopi)

Plevrektomi ve Dekortikasyon

Göğüs Duvarı (Göğüs Kafesi) Hastalıları

Göğüs Duvarı Rezeksiyonları ve Rekonstrüksiyonları

Kunduracı Göğsü-Güvercin Göğsü Ameliyatları

Torasik Çıkış Sendromu Cerrahisi

Diyafragma (Solunum Kası) Hastalıkları

Morgagni ve Bochdalek Hernisi Onarımı

Diyafragma Rüptürü Onarımı

Plikasyon

Göğüs Travmaları

Bölgesel Terleme Uygulamaları (Kapalı Sempatikotomi ve Klips Uygulamaları)

Kapalı Sempatikotomi Uygulaması

Klips Uygulaması