Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

KURUMSAL

Haberler

Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklarımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Atakent Cihan Hastanesi, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışının kapsamı olan “EKONOMİK”, “YASAL” ve “ETİK” sorumluluklarının farkındadır. Hastanemiz, temel KSS anlayışı olarak kabul edilen bu üç temel anlayışın ötesinde çok boyutlu bir yaklaşımı benimsemekte ve sorumluluk üstlenmektedir.

Yasal Sorumluluklarımız

Tüm faaliyetlerimizi yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür; yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılır bilgileri zamanında sunarız. Faaliyet ve işlemlerimizi, kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile Etik İlkelerimiz ışığında yürütürüz. Bu süreçte her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmadan eşit mesafede yer alırız.

Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Sunduğumuz hizmeti, çevre mevzuatı ile tam bir uyum içerisinde yürütürüz. Çevre kirliliğini engellemek için çalışır, atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım prosedürlerini usulüne uygun şekilde uygularız.

Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz. Sunduğumuz içeriklerle toplumu bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı bir girişimi benimserken, aynı zamanda yayınladığımız bilgilerle “toplumsal sağlık okuryazarlığı” yeterliliğini yükseltmeye çalışırız. Sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

Hastalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Sağlık hizmetini kalitemizden ve bilimsellikten ödün vermeden, tam bir konfor içinde sunarız. Maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, sağlığın herkes için ulaşılabilir olmasını sağlarız. Hasta ve hasta yakınlarımızın haklarını korur ve savunuruz. Hasta memnuniyeti odaklı, ihtiyaç ve taleplere en kısa sürede ve doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar, hastalarımıza saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Hastalarımızın görüş, talep ve şikâyetlerini değerlendirir ve kararlarımızda dikkate alırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın bireysel farklılıklarına ve kişisel özeliklerine saygı duyarız. Cinsiyet, ırk, din, dil, medeni hal, siyasi görüş, engellilik ve yaş gibi konularda ayrımcılığı reddederiz. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile çalışma hayatı arasındaki dengeyi gözetiriz. Çalışanlarımıza güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri, yaptıkları işin niteliğine uygun çalışma ortamı sunarız. Yasalarla belirlenenler dışında çocuk işgücünün kullanımını reddederiz. Çocukları işgücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmayız. Çalışanlarımız arasında olumsuz rekabet koşulları yerine dayanışma ve işbirliğinin esas olduğu, başarının paylaşıldığı bir sistemi teşvik ederiz. Türk Ceza Kanunu’nca da suç kapsamında değerlendirilen mobbing uygulamalarını engelleyecek, çalışanlarımızı bu muameleden koruyacak önlemler geliştiririz. Çalışanlarımızın kişiliğinin korunmasına önem verir ve kimden gelirse gelsin her türlü psikolojik baskı ve tacizle kişilik değerlerinin ihlal edilmesine, duygusal saldırılarla yıpratılmalarına izin vermeyiz.

Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Hastanemizin sürekliliğine önem vererek, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Karar mekanizmasında hissedarlarımızın görüşlerini de değerlendiririz. Hissedarlarımızla ilişkilerimizi finansal disiplin ve şeffaflık prensibi çerçevesinde düzenler, kaynak ve çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.

Paydaşlarımıza / Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği gibi adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda geçerli adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz. Rakiplerimiz ve yöneticileri aleyhinde olumsuz beyanatta bulunmaz, kendileri hakkında spekülasyona neden olacak açıklamalardan kaçınırız. Rakip kurumlarla ilgili bilgilere ilişmek maksadıyla hiçbir zaman yasa dışı ve etikle bağdaşmayan yollara başvurmayız. Çalışanlarımızın da bu yollara başvurmalarını engelleyecek düzenlemeler geliştiririz.

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

“Vücudumu Tanıyorum, Sağlığımı Koruyorum” Projesi

Bu projenin amacı, çocukların insan bedenini ve iç organlarını birebir görüp tanımasının sağlanması ve bu iç organların işleyişini öğrenerek sağlık farkındalığının artırılmasıdır. “Vücudumu Tanıyorum, Sağlığımı Koruyorum Projesi”, 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilmiştir. Açılan çadır stantta yapay bir ameliyathane ortamı oluşturulmuş, böylelikle çocukların dikkat ve algılarının odaklanması sağlanmıştır. Çocukların etkinliğe daha fazla dahil edilmelerinin sağlanabilmesi için kendilerine ameliyathane önlüğü giydirilmiş ve bone takılmıştır. Sedye üzerine yerleştirilen ve iç organları takılıp çıkarılabilen maket insan figürü üzerinde çocuklara iç organların tanıtılmasına yönelik eğitim verilmiştir. İki günlük faaliyet kapsamında yüz ellinin üzerindeki çocuğa maket başında eğitim verilmiştir.

“Gebelik Eğitimi” Projesi

Bu projenin amacı, anne adaylarının hem kendi sağlıklarını hem de çocuklarının sağlığını daha etkin şekilde koruyabilmesini sağlamak için bilgilendirilmesi, gebelik sürecini daha rahat geçirebilmelerini sağlayacak önerilerde bulunulması, topluma daha bilinçli anneler kazandırılması ve daha sağlıklı çocukların yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitmenler     :

 • Opr. Dr. Betül Nalbant, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 •   Opr. Dr. Ayfer Özer Cora, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 •   Opr. Dr. Emel Bilici, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 •   Fulya Efe, Beslenme ve Diyet Uzmanı
 •   Ümmühan Duğan, Emzirme Danışmanı
 •   Hilal Kukul, Yoga ve Pilates Eğitmeni

 

Verilen Eğitimler:

 • Gebelikte Günlük Yaşam, Gebelikte Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler ve Tehlike Belirtileri
 • Gebelikte ve Lohusalıkta Sağlıklı Beslenme
 • Normal Doğum Süreci, Sezaryen Doğum Gerektiren Durumlar ve Doğum Belirtileri
 • Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri ve Egzersizler
 • Gebelik ve Lohusalık Döneminde Psikolojik Değişimler, Babalık Rolü ve Anne Bebek İletişimi
 • Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Bebek Bakımı ve Banyosu, Bebek Masajı

2022 yılının gebelik okulu eğitimleri 28 Haziran 2022 ve 18 Ağustos 2022 tarihlerinde 33 anne adayının katılımı ile İzmit Ramada Otel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

SPONSORLUKLARIMIZ

Türkiye
Karate Federasyonu
Sağlık Sponsorluğu

Semt77 Yalovaspor
Basketbol Kulübü
Sağlık Sponsorluğu

Akran Gemlik
Basketbol Takımı
Sağlık Sponsorluğu

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik