Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Tanı ve Tedavi Brimilerimiz

Check-Up Paketleri

Psikiyatri

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri(ruh sağlığı), insanın zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukları incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır.

Psikiyatri son yıllarda biyoloji(özellikle nörobiyoloji ,) genetik, farmakoloji, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden oldukça yararlanmaktadır. Tıp birimleri ile olduğu kadar, psikoloji, antropoloji, sosyoloji gibi birimlerden de yararlanarak gelişimine devam etmektedir.

Hekimlik tarihi gibi psikiyatri tarihi de insanlık kadar eskidir. Hipokrat, ruhsal hastalıkların doğaüstü güçlere değil doğal etkenlere bağlı olduğunu savunmuştur. Eski çağlarda ki yaklaşımın örneklerini Bergama da ki Aesclapion tapınağında bulabiliriz. Burada hastalara çeşitli terapi yöntemleri uygulanırken bedenleri de çamur banyoları ve uyku ile dinlendirilirdi.

Orta çağ da ruh hastaları yok edilme ya da korkunç cezalara maruz kalmışlar Malleus Maleficarum (Şeytanın Çekici) adlı kitap din adamları tarafından yazılmış içeriği ise ruh hastalarını kovalama, yakma, cezalandırma konusunda otorite belgesi olarak benimsenmiştir. Aydınlanma ile çağdaş psikiyatrinin de temelleri atılmaya başlanmış, bakımevleri ve tedavi yöntemleri geliştirmeye başlanmıştır.

Türkiye’de ruh hastalıklarına yaklaşım daha hoşgörülü olmuş, açılan şifahanelerin bir kısmı bu hastalara ayrılmıştır. İlk olarak Osmanlılar zamanında İstanbul’da akıl hastanesi açılmış, günümüzde Edirne ve Manisa’da örnekleri görülebilir. Türkiye’de Mazhar Osman ile çağdaş ruh hekimliği başlamıştır.

Altı yıllık tıp eğitiminin ardından, Tıp da Uzmanlık sınavı ile bu alanda eğitim veren Tıp Fakülteleri ya da Eğitim ve Araştırma Hastanelerin de beş yıl süren asistanlıktan sonra yapılan sınavda başarılı olanlar Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapabilir.

Psikiyatrinin Başlıca Konuları

Şizofren

Sanrısal Bozukluklar

Duygudurum Bozuklukları (Major Depresyon, Bipolar Bozukluklar)

Anksiyete Bozuklukları( Yangın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu)

Kişilik Bozuklukları

Somatoform Bozukluk

Uyku Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Madde Kullanım Bozuklukları

Uykum Bozukluğu

Deliryum, Demans, Amnestik Bozukluklar

Yeme Bozuklukları

Zeka Geriliği

Özel Öğrenme Bozukluğu

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Son Üç Bozukluk Çocuk Psikiyatrisiyle İlgilidir)

Atakent Sağlık Grubu Psikiyatri bölümü hastanemizde hizmet vermektedir.

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.

Daha fazla bilgi için: Alo Atakent 444 16 77

Psikiyatri Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Atakent Sağlık Grubu Psikiyatri bölümlerinde verilen tanı ve tedavi hizmetleri aşağıdaki gibidir.

 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Şizofreni ve İlişkili Bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Bedensel Belirtilerle Giden Psikiyatrik Bozukluklar
 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Uyku Bozuklukları
 • Kronik Sistemik Hastalığa Eşlik Eden Psikiyatrik Sorunlar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Evlilik Sorunları
 • Sosyal Fobi

Sağlık Rehberi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların kendilerini ifade edip sosyal kurallar ve sınırları öğrenebilecekleri, yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme…

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon toplumumuzda 5 kişiden birinin farkında olarak ya da olmayarak yaşadığı duygusal bir problemdir. Depresyonda olan…

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), kişinin topluluk içinde veya performans gerektiren durumlarda aşırı korku duyması, bu…

Panik Atak

Panik Atak

Panik bozukluk hem zihinsel hem de fiziksel olarak kaygı duygusunu kontrol altına alabilme mekanizmasının bozulması halidir.…

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)