Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Özellikli Tıbbi Hizmetlerimiz

Check-Up Paketleri

Onkoloji Merkezi

Medikal Onkoloji Ünitesi

Kanser, yaşadığınız her anı etkisi altına alabilecek, bedeninizde sebep olduğu yorgunlukla birlikte ruh halinizi, gündelik yaşantınızı ve hatta sevdiklerinizi dahi etkisi altına alabilecek bir hastalıktır.

Kanserle mücadelede başarıya ulaşmak için hastanın kendisi, aile bireyleri, hastalığı takip eden tüm hekimler ve sağlık çalışanları ortak bir bilinçle hareket etmelidir.

Günümüzde kanserin teşhis ve tedavi süreçleri gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde daha konforlu ve organize (multi-disipliner) bir şekilde sürdürülmekte ve başarılı sonuçlar günden güne artmaktadır.

Yakın döneme kadar kanser dokusuyla birlikte vücudun tamamını ciddi şekilde etkileyen kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları yerlerini kanserli dokuya hassas şekilde etki eden daha özelleşmiş (spesifik) tedavilere bırakmıştır.

Kansere güncel yaklaşımda radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, medikal onkoloji, cerrahi onkoloji, patoloji ve diğer branşlardan alanlarında uzman hekimler bir ekip olarak kanserin takip ve tedavisini sürdürmektedir.

Medikal Onkoloji

Medikal onkoloji, geçtiğimiz birkaç yılda ciddi gelişimlerin (inovasyon) sağlandığı bir branştır.

Güncel tıp uygulamalarında “tüm hastalar için tek tip tedavi” yerine “kişiye özel tedavi protokolleri” düzenlenmektedir. Bu sayede hastalar tedaviden daha etkin şekilde fayda sağlamakta ve yan etkiler en aza indirilmektedir.

Güncel onkoloji uygulama alanları ilerleyen teknolojiden ciddi anlamda kazanımlar görmüştür. Gerek görüntüleme gerekse girişimsel terapi çeşitliliği önemli derecede artmıştır.

Medikal Onkoloji Ünitemizde Sunulan Hizmetler

 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Baş Boyun Kanserleri Tedavisi
 • Beyin Kanserleri – Beyin Tümörleri Tedavisi
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanserleri – Deri Kanserleri Tedavisi
 • Karaciğer Kanseri – Kolon Kanseri Tedavisi
 • Kemik Tümörleri Tedavisi
 • Meme Kanseri – Mesane Kanseri Tedavisi
 • Mezotelyoma Tedavisi
 • Mide Kanseri Tedavisi
 • Jinokolojik Kanserlerin Tedavisi

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik