Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Özellikli Tıbbi Hizmetlerimiz

Check-Up Paketleri

Çocuk Cerrahisi Merkezi

Çocuk Cerrahisi Merkezi

Çocuk Cerrahisi Merkezimiz, 0-17 yaş arası çocukların cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi yönelik girişimsel tedaviler gerçekleştiren özellikli bir branşımızdır.

Bu yaş grubuna dahil olan tüm hastalarımızın tanıları, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası takipleri güvenilir kadromuz tarafından uzmanlıkla yönetilmektedir.

Çocukların farklı yaş aralıklarında gereksinimleri ve hastalıkları farklılıklar göstermektedir. Yenidoğan dönemi ve süt çocukluğu döneminde görülen cerrahi hastalıkların büyük çoğunluğu doğuştan (konjenital) gelen hastalıklar olmakla birlikte oyun çocukluğu döneminden itibaren doğuştan hastalıkların sıklığı azalırken doğumdan sonra gelişen (edinsel) cerrahi hastalıklar artış göstermektedir.

Çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavisinde geç kalınması halinde, çocuklarda büyüme- gelişme kusurları meydana gelebilmektedir.

*Çocuk Cerrahisi Merkezimiz, Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi’nde Hizmet Sunmaktadır.

 Çocuk Cerrahisi Merkezimizde Tedavi Edilen Hastalıklar

Kasık Bölgesi Hastalıkları

İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)

Hidrosel, Kord Kisti

İnmemiş Testis

Varikosel

Testis Torsiyonu

Orşit- Epididimit

Baş- Boyun Hastalıkları

Bu gruptaki hastalıkların büyük çoğunluğu anne karnındaki dönemde gelişim defektleri nedeniyle meydana gelip tamamına yakınında basit müdahalelerle kalıcı olarak şifa sağlanmaktadır.

Tortikollis

Tiroglossal Kanal Kisti

Brankiyal Kist

Lenfanjiom ve Kistik Higroma

Göğüs Boşluğu Mediasten Akciğer ve Göğüs Duvarı Hastalıkları

Özofagus Atrezisi (Yemek Borusu Tıkanıklığı)

Yemek Borusu Yanıkları ve Darlıkları

Akalazya (Yemek Borusu Alt Uç Darlığı)

Gastroözefagiyal Reflü Durumları

Konjenital Diyafragma Hernileri (Doğumsal Diyafragma ve Göğüs-Karın Arasındaki Zarın Fıtıkları)

Pectus Ekskavatum & Karinatum (Kunduracı & Güvercin Göğsü)

Akciğerdeki Doğum Kistler ve Diğer Yapısal Rahatsızlıklar

Kist Hidatik (akciğer parazit kistleri)

Göğüs Kitleleri

Karin Duvarının ve Sindirim Kanalının Cerrahi Hastalıkları:

Intestinal Atreziler (doğumsal barsak tıkanıklığı)

Mekonyum İleusu (bebeklerde yoğun kaka tıkacı)

Malrotasyon (barsakların anormal yerleşimi)

Volvulus (barsakların kendi etrafında dönmesi)

Hirschsprung Hastalığı (barsakta hareket bozukluğu)

Nekrotizan Enterokolit (yenidoğan bebeklerde barsak gangreni)

Kısa Barsak Sendromu

Pilor Stenozu (bebeklerde mide çıkışı tıkanıklığı)

Gastroşizis, Omfalosel (karın duvarı defektleri)

Umblikal Herni (Göbek Fıtığı)

Umblikal Granülom, Polip Kistleri (Göbek Akıntıları)

Apandisit

Mezenter ve Omentum Kistleri(Karın İçi Kistler)

Anal Atreziler, Ektopik Anüs (Makatın Kapalı Olması veya Anormal Yere Açılması)

Kabızlık kaka kaçırma

Anal Fissür, Fistül ve Abse (Makat Çatlağı veya Iltihaplı Akıntılar)

Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Kanalları ve Dalak Cerrahileri:

Safra Kesesi Taşı ve Diğer Cerrahi Rahatsızlıkları

Biliyer Atrezi (Safra Kanallarının Doğuştan Tıkanıklığı)

Keledok Kistleri (Safra Kanalı Kistleri)

Portal Hipertansiyon ve Şant Cerrahileri

Dalak Ameliyatları

Endokrin Sistem Cerrahileri:

Tiroit Cerrahileri

Paratiroit Bezi Cerrahileri

Adrenal (Böbreküstü) Bez Cerrahileri

Ürolojik Hastalıklar:

Sünnet

Hipospadias (Peygamber Sünneti)

İnmemiş Testis Tedavisi

Varikosel

Labial Füzyon (Vaginal Dudak Yapışıklığı)

Testis Torsiyonu

Üretral Kordi Onarımı

Enürezis (İdrar Kaçırma)

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik