Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Tanı ve Tedavi Brimilerimiz

Check-Up Paketleri

Nöroloji

Atakent Sağlık Grubu Nöroloji bölümü hastane ve tıp merkezlerimizde hizmet vermektedir.

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır.

Daha fazla bilgi için: Alo Atakent 444 16 77

Nöroloji Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Bilindiği üzere nörolojik hastalıklarda hızlı tetkik ve teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmesi imkânsız hasarlara sebep olabilmekte. Bu sebeple nöroloji uzmanımız hastanın şikâyetlerine hızla cevap verebilmesine olanak sağlayan tetkikleri çok kısa süre içerisinde Atakent Sağlık Grubu bünyesinde yaptırabilmektedir. Tanı ve tedavisini yaptığımız hastalıklar aşağıdaki gibidir.

•Epilepsi Tanı ve Tedavisi

•Status Epileptikus Tedavisi

•Konversiyon Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

•Elektroensefalografi (EEG)

•Baş Ağrıları Tanı ve Tedavisi

•Primer ve Sekonder Başağrıları

•Migren Başağrısı

•Gerilim Tipi Başağrısı

•Küme Tipi Başağrısı

•Nevraljiform Başağrıları

•Trigeminal Başağrısı

•Başdönmeleri ve Dengesizlik

•Uyku Bozuklukları

•Huzursuz Bacak Sendromları

•Periferik Sinir Hastalıkları

•Polinöropatiler

•Tuzak Nöropatiler

•Kranyal Nöropatiler

•Radikülopatiler

•Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları

•Motor Nöron Hastalıkları

•Elektromiyografi (EMG) (Sinir ileti çalışmaları ve İğneli EMG çalışmaları)

•Serebrovasküler Hastalıklar

•Beyin Damar Tıkanıklıkları

•Beyin Kanamaları

•Serebral Ven Tıkanıklıkları

•Demiyalinizan Hastalıklar

•Multiple Skleroz (MS)

•Demans Sendromları

•Alzheimer Tipi Demans

•Vasküler Demans

•Hareket Bozuklukları

•Hiperkinetik ve Hipokinetik Hareket Bozukluğu

•Parkinson Hastalığı

•Yürüyüş Bozuklukları

•Tremorlar

•Medulla Spinalis Hastalıkları

•Nörolojik Hastalıkların Sistemik Komplikasyonları

•Akupunkturt(Baş – Boyun – Bel Ağrıları, Sinir Sıkışıklıkları)

Sağlık Rehberi

Alzheimer

Alzheimer

Günlük kullanımda bunama adı verilen demans kelimesi, aslında zihnin yitirilmesi anlamına gelir. Alzheimer hastalığı bunama yapan…

Felç Geliyorum Der!

Felç Geliyorum Der!

Geçici iskemik atak (TIA), beynin geçici bir süre kanlanamaması ile oluşan nörolojik bir rahatsızlık olup asla…

Diyabete Bağlı Polinöropati

Diyabete Bağlı Polinöropati

Sinirler işlevini oldukça karmaşık biyokimyasal reaksiyonlar sayesinde yerine getirmektedir. Bu karmaşık reaksiyonları engelleyebilecek kimyasal veya yapısal…

Motor Sinir Hücrelerinin Kaybı sonucu Gelişen Hastalık: ALS

Motor Sinir Hücrelerinin Kaybı sonucu Gelişen Hastalık: ALS

Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, beyin sapı ve omurilik bölgelerinde yer alan motor sinir…

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)