Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Tıbbi Birimler

Check-Up Paketleri

Laboratuvar ve Testlerimiz

Rahatsızlıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesinde temel düzey, doğru tanının konulmasıdır. Atakent Sağlık Grubu’da kurulan ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda, uzman hekimler ve laborantlar ile araştırma ve analizler yürütülmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren laboratuvarlarda biyokimya, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, kadın doğum, seroloji ve diğer birçok alanda tanıya yönelik analizler yapılmaktadır.

 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Protein (Total)
 • LDL – Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserit
 • Albumin
 • Bilirubin (Total)
 • Bilirubin (Direkt)
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT (Gamma Glutamiltrasferaz)
 • IgE
 • Çinko
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz
 • Kreatinin Kinaz (CK) Total
 • Kreatinin Kinaz – MB (CK-MB)
 • Demir (Fe)
 • Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor (P)
 • Glikolize Hemoglabin (HbA1C)
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • OGTT 50
 • OGTT 75
 • OGTT 100
 • OGTT 75 Gebelerde
 • Gebelik Testi
 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Dışkıda Selafon Bant
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaitada Amip Antijeni
 • Gaitada Helikobakter Antijeni
 • Gaitada Parazit Aranması
 • Balgam Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Spermiyogram
 • Kan Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Plevra Sıvısı Kültürü
 • Periton Sıvısı Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • BOS Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Vücut Eklem Sıvısı Kültürü
 • Boyasız Mikroskopik İnceleme
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT)
 • VDRL Card Testi
 • HBsAg Card Test
 • HCV Card Test
 • HIV Card Test
 • Kan Grubu Testi
 • ABO rH Testi
 • Cross Match
 • Coombs, Indirect
 • Indirect Coombs, Titrematik
 • Protein Kantitatif (İdrarda)
 • Kreatinin, İdrar, Spot
 • Mikroalbümin, İdrar
 • Kreatinin, İdrar, Spot
 • Mikroalbümin, İdrar
 • Ferritin
 • Folik Asit
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • Ferritin
 • Tsh
 • FSH
 • LH
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Prolaktin (PRL)
 • Kortizol
 • Parathormon (PTH)
 • Estradiol (E2)
 • Beta Hcg
 • PSA
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • CEA – Karsinoembriyojenik Antijen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • Troponin
 • Progesteron
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Protrombin Zamanı
 • APTT
 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • D-Dimer
 • Brucella Aglütinasyon (Rose Bengal)
 • Brucella Tüp Aglutinasyon (Wright Testi)
 • Salmonella Grup Aglütinasyon
 • Grubel Widal (Salmonella ag.)
 • Down Sendromu İkili Tarama Testi (Birinci Trimester Tarama Testi)
 • Down Sendromu Üçlü Tarama Testi
 • Dörtlü Tarama Testi
 • Anti Toxoplazma IgG
 • Anti Toxoplazma IgM
 • Toxoplasma IgG Avidite
 • Anti Rubella IgG
 • Anti rubella IgM
 • Rubella IgG Avidite
 • Anti CMV IgG
 • Anti CMV IgM
 • CMV IgG Avidite
 • Protein Kantitatif (İdrarda)
 • Kreatinin, İdrar, Spot
 • Mikroalbümin, İdrar, Spot
 • Progesteron
 • Alfa- Feto Protein (AFP)
 • Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-SO4)
 • Antimüllerien Hormon
 • Varicella Zoster Virus (VZV) Ig G
 • Varicella Zoster Virus (VZV) Ig M
 • Kabakulak (mumps), IgG
 • Kabakulak (mumps), IgM
 • Kızamık lgG
 • Kızamık lgM
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Dihidrotestosteron(DHT)
 • Safra Asitleri
 • Lupus Tarama
 • Anti-Trombin 3
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein S-100 Aktivitesi
 • HBeAg
 • Anti Hbc IgG
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBe
 • HBV-DNA
 • HCV-RNA
 • HDV-RNA
 • Anti HDV
 • HCV Genotiplendirme
 • Anti HAV IgG
 • Anti HAV IgM
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes Simpleks tip 1 IgG
 • Herpes Simpleks tip 1 IgM
 • Herpes Simpleks tip 2 IgG
 • Herpes Simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgG
 • Treponema Pallidum Hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG
 • Helikobacter pilori IgA (ELISA)
 • Helikobacter pilori IgG (ELISA)
 • Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
 • Serbest Testosteron
 • Total Testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Cyclic Citrullinated Peptide (CCP)
 • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
 • C Peptit
 • Büyüme Hormonu
 • Tiroglobulin
 • Anti Tiroglobulin Antikor
 • Anti TPO
 • TSH Reseptor Bloke Edici Antikor (TRB)
 • Anti Nükleer Antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • Anti Düz Kas Antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Lipaz
 • Homosistein
 • HPLC ile Hemoglobin Elektroforezi
 • Anti-Asetilkolin Reseptör Antikoru (AChR)
 • Anti-İnsülin Antikor
 • Faktör 1 (Faktör I – fibrinojen)
 • Adacık Hücre (islet cell) Antikoru
 • Anti-Glütamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-Diüretik Hormon (ADH), Serum
 • Anti-Kardiolipin Antikoru (ACA) IgG
 • Anti-Kardiolipin Antikoru (ACA) IgM
 • Anti-Fosfolipid IgG
 • Anti-Fosfolipid IgM
 • Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE – Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil Mandelik Asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 Saatlik İdrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 Saatlik İdrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 Saatlik İdrar
 • Aldosteron
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • Amip Antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia Trachomatis IgG
 • Bakır, Serum
 • Kurşun
 • Civa
 • Selenyum
 • Protein Elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Drug Abuse Screening (tarama) Test, İdrar
 • Fenil Alanin Kantitatif
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan Taraması (Tandem MS)
 • Organik Asit Analizi (İdrarda)
 • Glukoz 6-fosfat Dehidrogenez (G-6-PD)
 • Piruvat Kinaz
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku Transglutaminaz Ig A
 • Doku Transglutaminaz Ig G
 • IgD Testi
 • IgG, Nefelometrik
 • IgA, Nefelometrik
 • IgM, Nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 Alt Grupları
 • IgG2 Alt Grupları
 • IgG3 Alt Grupları
 • IgG4 Alt Grupları

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik