Sağlığın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

Tanı ve Tedavi Brimilerimiz

Check-Up Paketleri

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi kliniğinde 0-17 yaş arası çocukların cerrahi hastalıklarının cerrahi tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Çocukların farklı yaş aralıklarında gereksinimleri ve hastalıkları farklılıklar göstermektedir.

Yenidoğan dönemi ve süt çocukluğu döneminde görülen cerrahi hastalıkların büyük çoğunluğu doğuştan (konjenital) gelen hastalıklar olmakla beraber oyun çocukluğu döneminden itibaren doğuştan hastalıkların sıklığı azalırken doğumdan sonra gelişen (edinsel) cerrahi hastalıklar artış göstermektedir.

Çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların teşhis ve tedavisinde geç kalınması halinde, çocuklarda büyüme- gelişme kusurları meydana gelebilmektedir.

Çocukluk Çağında Sıklıkla Uygulanan Cerrahi İşlemler
Kasık Bölgesi Hastalıkları

İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)

Hidrosel, Kord Kisti

İnmemiş Testis

Varikosel

Testis Torsiyonu

Orşit- Epididimit

Baş- Boyun Hastalıkları

Bu gruptaki hastalıkların büyük çoğunluğu anne karnındaki dönemde gelişim defektleri nedeniyle meydana gelip tamamına yakınında basit müdahalelerle kalıcı olarak şifa sağlanmaktadır.

Tortikollis

Tiroglossal Kanal Kisti

Brankiyal Kist

Lenfanjiom ve Kistik Higroma

Göğüs Boşluğu Mediasten Akciğer ve Göğüs Duvarı Hastalıkları

Özofagus Atrezisi (Yemek Borusu Tıkanıklığı)

Yemek Borusu Yanıkları ve Darlıkları

Akalazya (Yemek Borusu Alt Uç Darlığı)

Gastroözefagiyal Reflü Durumları

Konjenital Diyafragma Hernileri (Doğumsal Diyafragma ve Göğüs-Karın Arasındaki Zarın Fıtıkları)

Pectus Ekskavatum & Karinatum (Kunduracı & Güvercin Göğsü)

Akciğerdeki Doğum Kistler ve Diğer Yapısal Rahatsızlıklar

Kist Hidatik (akciğer parazit kistleri)

Göğüs Kitleleri

Karin Duvarının ve Sindirim Kanalının Cerrahi Hastalıkları

Intestinal Atreziler (doğumsal barsak tıkanıklığı)

Mekonyum İleusu (bebeklerde yoğun kaka tıkacı)

Malrotasyon (barsakların anormal yerleşimi)

Volvulus (barsakların kendi etrafında dönmesi)

Hirschsprung Hastalığı (barsakta hareket bozukluğu)

Nekrotizan Enterokolit (yenidoğan bebeklerde barsak gangreni)

Kısa Barsak Sendromu

Pilor Stenozu (bebeklerde mide çıkışı tıkanıklığı)

Gastroşizis, Omfalosel (karın duvarı defektleri)

Umblikal Herni (Göbek Fıtığı)

Umblikal Granülom, Polip Kistleri (Göbek Akıntıları)

Apandisit

Mezenter ve Omentum Kistleri(Karın İçi Kistler)

Anal Atreziler, Ektopik Anüs (Makatın Kapalı Olması veya Anormal Yere Açılması)

Kabızlık kaka kaçırma

Anal Fissür, Fistül ve Abse (Makat Çatlağı veya Iltihaplı Akıntılar)

Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Kanalları ve Dalak Cerrahileri

Safra Kesesi Taşı ve Diğer Cerrahi Rahatsızlıkları

Biliyer Atrezi (Safra Kanallarının Doğuştan Tıkanıklığı)

Keledok Kistleri (Safra Kanalı Kistleri)

Portal Hipertansiyon ve Şant Cerrahileri

Dalak Ameliyatları

Endokrin Sistem Cerrahileri

Tiroit Cerrahileri

Paratiroit Bezi Cerrahileri

Adrenal (Böbreküstü) Bez Cerrahileri

Ürolojik Hastalıklar

Sünnet

Hipospadias (Peygamber Sünneti)

İnmemiş Testis Tedavisi

Varikosel

Labial Füzyon (Vaginal Dudak Yapışıklığı)

Testis Torsiyonu

Üretral Kordi Onarımı

Enürezis (İdrar Kaçırma)

Sağlık Rehberi

Yenidoğan Sünneti Nedir?

Yenidoğan Sünneti Nedir?

Sünnet çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Sünnetin doğumdan sonra ilk 60 gün içerisinde yapılmasına…

Sünnet Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sünnet Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tekrarlayan gürültü ve yüksek ses çocukları huzursuz eder. Sünnet sonrası loş ve sessiz ortam oluşturunuz. Bezli…

Sünnet Sonrası Beklenen Durumlar Nelerdir?

Sünnet Sonrası Beklenen Durumlar Nelerdir?

Sünnet sonrası ilk idrar, yanmaya bağlı zorlayıcı olabilir idrarını yaptıktan sonra ağlama ve huzursuzluk gibi davranışlar…

Sünnet Öncesi’nde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Sünnet Öncesi’nde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Operasyon öncesi açlık süresi anne sütü ile beslenenlerde 2 saat, mama veya yemekle beslenenlerde 3 saattir.…

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)