tren

Adet Sancılarında “Algolojik Tedavi” Uzun Süreli Çözüm Sunuyor!

Dismenore, kelime olarak ağrılı adet görme anlamına gelmektedir. Menstruasyonun hemen öncesinde ya da başında ortaya çıkan kasık ağrısı ile karakterize olan ve yaygın görülen jinekolojik bir şikâyettir. Ağrı genellikle suprapubik bölgede kramp ve spazm seklinde oluşur. Terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi diğer semptomlar da ağrıya eşlik eder. Her yaş ve ırktaki kadınlarda görülmekle birlikte adölesan ve genç kadınlarda daha yaygındır. Dismenore, primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır.

Sekonder dismenorede altta yatan organik bir patoloji (myom, over kisti, endometriozis, adenomyozis veya pelvik enfeksiyon vb.) bulunmaktadır ve tedavisi bu patolojilerin tedavisiyle mümkün olmaktadır.

Aşağıdaki öykü, sekonder dismenore ile uyumlu pelvik patolojinin varlığını göstermektedir:

  • 25 yaşından sonra dismenore başlangıcı,
  • Anormal uterin kanama (örneğin ağır adet kanaması, düzensiz / seyrek kanama veya adetler arası kanama),
  • Orta hatta olmayan pelvik ağrı,
  • Adet sırasında bulantı, kusma, ishal, sırt ağrısı, baş dönmesi veya baş ağrısının olmaması.
  • Disparoni varlığı,
  • Semptom şiddetinde ilerleme.

Primer dismenorede ise altta yatan organik pelvik bir patoloji yoktur ancak prostaglandinlerin doğal olarak aşırı üretimi sonucu oluşur ve acil servislere en sık başvuru nedenleri arasındadır. Primer dismenore, kadınların yaşam kalitesini etkileyen, okuldan veya işten sıklıkla alıkoyan önemli bir durumdur. Kadınların bu dönemlerinde iş üretkenliğindeki azalmalar ekonomik kayıp olarak görülmektedir ve adölesan öğrencilerde okul devamsızlığının birinci sebebinin dismenore olduğu belirtilmektedir.

Primer dismenore klinik bir ekartasyon tanısıdır. Primer dismenoresi olan hastalar için, ilişkili fiziksel bulgu yoktur ve pelvik muayene normaldir. Bir hastaya primer dismenore demeden önce hastada organik bir patoloji varlığı mutlaka dışlanmalıdır. Bu nedenle yapılan değerlendirmede pelvik inflamatuar hastalık (PID), endometriozis, adenomiyoz, fibroidler, over kisti gibi pelvik patolojileri düşündüren belirti ve semptomları aramak için ayrıntılı bir geçmiş alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Ağrının zamanlaması, ağrının özellikleri şiddeti, ilişkili semptomlar, cinsel öykü, geçmiş tedaviler sorgulanmalıdır. Ayrıntılı bir fizik muayene, jinekolojik muayene, transvajinal usg veya transabd usg ile uterus ve pelvik organlarda patolojinin var olup olmadığı değerlendirilmeli gerekirse laparokopi yapılmalıdır.

Primer dismenorede ağrı yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavilerden non steroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar, hormonal kontraseptifler ve analjezikler kullanılmakta iken bu tedavilerde %20- 25’lik bir başarısızlık oranı bulunmakta ve kadınların %30’u gastrointestinal yan etkilerinden dolayı ilaç kullanamamaktadır. Farmakolojik ilaçların uzun süre kullanımı bulantı, hazımsızlık, ishal, halsizlik gibi yan etkilere neden olmakta, ayrıca gastrointestinal, hematolojik, nefrotoksik ve santral sinir sistemini de etkileyebilmektedir.

Hem farmakolojik tedaviden fayda görmeyen primer dismenorede hem de organik patoloji tedavi edilmesine rağmen devam eden sekonder dismenore ile kronik pelvik ağrıda inferıor veya superıor hıpogastrik plex den işlemleri oldukça faydalı görünmektedir.

 

 

 

Güncellenme Tarihi: 25.05.2022, 10:37

Bu içerik, Atakent Sağlık Grubu Tıbbi Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmıştır. Sayfada yayınlanan içerikler kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik içerikler bulunmamaktadır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

 

Doktora Danış