tren

Erkek Check-UP Paketi

Doktor Muayeneleri

 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ağız ve diş Sağlığı Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Kreatinin
 • AST (AGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • Bilirubin (Total)
 • Kolesterol (Total)
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • CRP
 • Sodyum
 • Potasyum
 • PSA (Total)
 • PSA (Serbest)
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Ürik Asit
 • Tam İdrar Tahlili (Tit)
 • GGK (Gaitada Gizli Kan)
 • Mikroalbüminüri
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • EKO (Ekokardiyografi)
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG İnceleme