Sağlığın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

KURUMSAL

Haberler

Erkek Check-UP

Erkek Check-UP Paketi

Doktor Muayeneleri

 • İç Hastalıkları (Dahiliye) Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ağız ve diş Sağlığı Muayenesi

Gerçekleştirilen Tahlil ve Tetkikler

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Kreatinin
 • AST (AGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT
 • Bilirubin (Total)
 • Kolesterol (Total)
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • CRP
 • Sodyum
 • Potasyum
 • PSA (Total)
 • PSA (Serbest)
 • HBsAg
 • Anti Hbs
 • Ürik Asit
 • Tam İdrar Tahlili (Tit)
 • GGK (Gaitada Gizli Kan)
 • Mikroalbüminüri
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • EKO (Ekokardiyografi)
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Abdomen USG İnceleme

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının yaşama daha uygun bir şekilde kaydedilmesini…

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu…

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan moleküller (interlökinler)…

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik özelliğidir. Böylelikle kanda dolaşan şeker idrar…